EPCG trguje na tri berze i sa više od 30 kompanija

Elektroprivreda (EPCG) trenutno trguje električnom energijom na srbijanskoj, hrvatskoj i mađarskoj berzi struje, a sarađuje i sa više od 30 kompanija u regionu i Evropi.

Državna energetska kompanija ove godine je obilježila deceniju bilateralne trgovine putem brokerskih platformi i na regionalnim berzama električne energije.

“Trgovina će se sve više obavljati na organizovanim tržištima. Plan je da se na prostoru čitave Evrope tržišta povežu, čime će se povećati njihova likvidnost i stabilnost cijena. Proizvođači i snabdjevači će biti samostalni i radiće po tržišnom principu”, kazao je u intervjuu listu Elektroprivreda, izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom u EPCG Darko Krivokapić.

On objašnjava da je struja specifična roba, jer se troši u trenutku proizvodnje i ne može se skladištiti. Stoga je izgrađen sistem koji je napravio paralelu sa trgovinom ostalih roba i koji se još razvija. Izvršni rukovodilac u EPCG ističe da ni nakon deceniju od trgovine strujom nije se desilo da jedna godina bude slična prethodnoj.

“Cijenu električne energije, a time i naše poslovanje pogađaju, kako lokalne pojave poput poplava, suša, hladnih zima, toplih ljeta, socio-ekonomske situacije u zemlji, tako i geopolitičke promjene kao što su ratovi, kretanja cijena na tržištima nafte, uglja, gasa, dolara, zatim katastrofe poput Fokušime ili političke odluke na svjetskom nivou. Sve su to faktori na koje nemamo uticaja, a imaju veliki uticaj na ostvarivanje naših ciljeva”, naglasio je Krivokapić.

Check Also

Dionice Tesle u samo mjesec dana porasle za 40 posto

Dionice proizvođača najpoznatijeg električnog automobila na tržištu, Tesle Elona Muska, u posljednjih mjesec dana porasle su …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *