Banke spremne za nove propise

Nema opasnosti da banke neće ispuniti zahtjeve budućih regula u poslovanju, kazao je za Pobjedu generalni sekretar Udruženja banaka mr Bratislav Pejaković komentarišući pet sistemskih zakona koji su u proceduri usvajanja.

Pripremljene su izmjene zakona o bankama, o stečaju i likvidaciji, o računima za plaćanje potrošača, o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama, kao i nacrt zakona o sanaciji banaka. Novim propisima je, između ostalog, predloženo povećanje osnivačkog kapitala banaka sa pet na 7,5 miliona eura.

Standardi

Na pitanje ima li opasnosti da nova regulativa može da uguši male banke, Pejaković kaže da sve banke u sistemu ispunjavaju sve standarde regulacije, gdje su najvažniji likvidnost i solventnost.

-Regulativa u bankarstvu uvažava međunarodne standarde, a trud zakonodavaca je da daju kvalitetniji, a time i sigurniji okvir poslovanja. U EU se uvažavaju principi proporcionalnosti, gdje manji sistemi ne moraju da praktikuju sve što je propisano za velike, upravo da bi se zadržala konkurentnost manjih banaka, koje su značajne na lokalnom nivou i koje bolje prepoznaju potrebe na mikro nivou, kaže Pejaković i podsjeća da Evropska bankarska federacija prepoznaje preregulisnost sistema kao opasnost i zato je uvela nov termin “princip proporcionalnosti”.

Kad je pet sistemskih zakona u proceduri usvajanja, onda to podrazumijeva kvalitetnu komunikaciju sa bankama preko odbora za pravna pitanja, usklađenost poslovanja, odbora za rizike i kartičarstva pri Udruženju banaka.

-Imali smo intenzivne aktivnosti u vezi sa izmjenama i dopunama zakona kojima se usklađuje nacionalno zakonodavstvo sa Direktivom 2014/59/EU Evropskog parlamenta i BRRD direktivom Evropskog savjeta o uspostavljanju okvira za oporavak i sanaciju kreditnih insitucija i investicionih društava. Definisane su preventivne mjere koje banka treba da preduzme za popravljanje finansijskog položaja nakon evidentnog pogoršanja i rana intervencija supervizije, a uređuje se i posebni postupak sanacije banaka, pojašnjava Pejaković.

BAZEL III

Okvir za poslovanje banaka upodobljava se, dodaje, za primjenu principa Bazel III, kao međunarodnog standarda i EU zakonodavstva, tako da je prostor za intervenciju sužen.

-Kroz podzakonska akta očekujemo da se uvaže specifičnosti našeg malog sistema, od dogradnje pojedinačnih definisanosti kao npr. kod izbora spoljnjeg revizora, do bafera, amortizacije ili postupnosti u prilagođavanju potreba kapitala, detaljnije definisanosti eksternalizacije, ili u slučaju međubankarskih naknada, gdje smo imali konsultacije sa brendovima kao što su Viza i Masterkard, a u vezi sa iskustvima EU, standardima, troškovima, efektima uvođenja ovih mjera i slično, objasnio je Pejaković i dodao da su dobili načelnu saglasnost CBCG da će pristup postupnosti biti uvažen, radi kvalitetne primjene, što znači dovoljan period za pripremu, usvajanje i primjenu novih pravila.

Prihvaćen veliki broj sugestija

Na pitanje da li su CBCG kao obrađivač i Ministarstvo finansija kao predlagač zakona imali sluha za primjedbe banaka, Pejaković kaže da je veliki broj sugestija prihvaćen u načelu.Tako, nemamo osnov za sumnju da li će u konačnom biti sve što je moguće i implementirano u zakonima smatra generalni sekretar UBCG.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Osobe koje rade manje plaćen posao imaju veće šanse da u starosti imaju demenciju

Istraživači sa Univerziteta Kolumbijaustanovili su vezu između niskih plata u srednjim godinama i kognitivnog pada …

Leave a Reply

Your email address will not be published.