Crna Gora ima 25 biznis mentora

U Crnoj Gori u toku je sprovođenje II faze programa u okviru koje je do sada obučeno 25 mentora, a uslugu mentoringa do sada je koristilo 58 korisnika sa teritorije Crne Gore.

“Mišljenje kompanija o tome kakav uticaj usluge mentoringa imaju na njihovo poslovanje za nas je ključno. Mentor ne obavlja poslove umjesto osnivača ili ovlašćenog lica. Mentorstvo će biti uspješno jedino ukoliko osnivač ili ovlašćeno lice zajednički učestvuju sa mentorom u pronalaženju rješenja“, kazao je generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima Radosav Babić, danas na sastanku članova Upravnog odbora u okviru II faze programa Mentoringa.

Na sastanku je diskutovano realizovanim aktivnostima, pozitivnim efektima sprovođenja programa na poslovanje preduzeća u Crnoj Gori, kao i o planu buduće saradnje sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) u cilju daljeg uspostavljanja i primjene mentoring programa u Crnoj Gori.

“U toku realizacije programa Mentoring oko 90% korisnika u Crnoj Gori je izrazilo zadovoljstvo sprovedenom uslugom mentoringa i ocijenilo da im je ta usluga pomogla da sagledaju aktuelno stanje, suoče se sa trenutnim problemima, kao i da definišu dalje pravce razvoja svog poslovanja“, kazao je Babić.

Na osnovu iskazanih potreba preduzeća – korisnika mentoring usluge i nakon analize trenutnog stanja, obezbijeđuje se kontinuirana podrška od strane mentora, kako bi se sagledale prednosti i nedostaci u poslovanju preduzeća. Mentor u zajedničkom radu sa vlasnikom preduzeća razvija i sprovodi akcioni plan, koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata preduzeća.

Predstavnik JICA Takashi Hibino kazao je da su u agenciji zadovoljni realizacijom aktivnosti u Crnoj Gori i da očekuje da će projekat uspostavljanja standarizovanog mentoring sistema u malim i srednjim preduzećima pružiti pozitivan primjer, kako bi se ostvarili što bolji rezultati u poslovanju preduzeća. Takođe, nakon zvanične predaje aplikacije za sledeći programski period, g-di Hibino očekuje da će JICA biti spremna da podrži realizaciju projekta i nakon 2020. godine.

Tokom sastanka članova Upravnog odbora razgovaralo se o aktivnostima koje će se realizovati u narednom periodu. Po planu realizacije, u novembru mjesecu biće organizovan praktičan trening za mentore (OJT – On the job training) na temu KAIZEN, dok će za preduzeća biti obezbjeđena unapređena savjetodavna podrška u implementaciji KAIZEN sistema, koja će biti organizovana od strane JICA konsultanta, sa dugogodišnjom karijerom u razvoju i primjeni KAIZEN principa.Nastaviće se i sa sprovođenjem praktičnog treninga za trenere (OJTT – On the job training of the trainers), kako bi izabrani korisnici mentoring usluga primili kvalitetnu mentoring uslugu.

Shodno zaključcima sa nedavno održane Radionice za kreiranje šeme regionalne saradnje, koja je održana sredinom mjeseca maja u Mostaru,tokom sastanka se razgovaralo o značaju apliciranja za nastavak projekta, kreiranju regionalnog brenda mentoring usluge, razvoju zajedničkih promotivnih alata, vodiča i materijala za praktičnu obuku mentora, a sve u cilju podizanja kvaliteta znanja i vještina budućih mentora i kvalieta pružene mentoring usluge.

Sastanak članova Upravnog odbora u okviru II faze programa Mentoringa, na kojem su prisustvovali predstavnici Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) kancelarije za Balkan, članovi JICA konsultantskog tima, kao i predstavnici projektnog tima u ime Ministarstva ekonomije, održan je danas u prostorijama Ministarstva ekonomije.

Check Also

Šansa za jačanje izvoznog potencijala malih i srednjih preduzeća Zapadnog Balkana

Za mnoga preduzeća iz šest zemalja Zapadnog Balkana (WB6) izvoz predstavlja jedan od načina za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *