Naredne nedjelje druga tranša državnih obveznica

Montenegroberza najavila je da će se u ponedjeljak, 27. maja i utorak 28. maja 2019. godine, na Montenegroberzi održati aukcija za prodaju druge tranše obveznica države Crne Gore u cilju obezbjeđivanja sredstava za finansiranje budžeta. Obveznice će biti emitovane u skladu sa Odlukom o emisiji državnih hartija od vrijednosti, koju je usvojila Vlada Crne Gore i Rješenjem o odobrenju prospekta za javnu ponudu emisije državnih obveznica, odobrenog od strane Komisije za tržište kapitala.

Simbol trgovine: GB2-2024;

Iznos ukupne emisije je 140.000.000,00 €. Iznos emisije druge tranše je 115.377.000,00 €. Obveznice druge tranše emituju se u ukupnoj količini od 115.377 obveznica, nominalna vrijednost je 1.000,00 € po jednoj obveznici . Rok dospjeća navedenog instrumenta je 5 godina, odnosno 2024. godine . Radi se dužničkoj dugoročnoj obveznici i vlasnicima  će biti isplaćena jednokratna otplata glavnice na dan dospijeća i godišnja kamata. Obveznica nosi fiksnu kamatnu stopu u iznosu od 3.0 % sa godišnjim rokom dospijeća počev od 22.04.2020.godine.

Zaključenje transakcija će se obavljati putem članova Montenegroberze AD Podgorica – brokerskih kuća. Na toj osnovi zainteresovani privredni subjekti i građani mogu kupovati državne obveznice posredstvom brokerskih kuća koje posluju na Montenegroberzi AD. Spisak i kontakt članova Berze dostupni su na linku: http://www.mnse.me/code/navigate.asp?Id=874 . Zaključenje transakcija se može obaviti i posredstvom banaka, koje imaju dozvolu i licencu za obavljanje kastodi poslova na crnogorskom tržištu kapitala.

Pregled ovlašćenih kastodi banaka i njihovi kontakti mogu se vidjeti na linku: http://www.mnse.me/code/navigate.asp?Id=876 .  S tim u vezi, potencijalni ulagači, potrebno je da imaju potpisan klijentski ugovor sa bankom ili brokerskom kućom i da tom prilikom potvrde/potpišu nalog za kupovinu obveznica.

Check Also

Korona kriza i avio-saobraćaj

Tužni dani za avio kompanije i najteži dani u 100 godina postojanja industrije avio-saobraćaja uzrokovala …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *