Minimalac veći od 1. jula

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić saopštio je nakon sjednice Vlade da je Vlada donijela Odluku o utvrđivanju minimalne zarade u neto iznosu od 222 eura, na osnovu predloga Socijalnog savjeta.

Ministar je kazao da je ovaj iznos minimalne zarade usaglašen kroz pregovore Vlade i socijalnih partnera.

“Povećanje minimalne zarade, shodno dogovoru će se primjenjivati od 1. jula ove godine”, dodao je ministar.

Takođe, Vlada je, kako je istakao ministar, obavezala Ministarstvo finansija da u najkraćem roku pripremi i Vladi predloži izmjene zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim će se smanjiti stopa doprinosa na zarade za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za dva procentna poena.

“Na taj način će se obezbijediti da oba ova propisa stupe na snagu istovremeno ali i nadomjestiti povećani troškovi koje će imati poslodavci zbog povećanja minimalne zarade”, poručio je Purišić.

Ministar je rekao i da je analiza pokazala da povećanje minimalne zarade sa 193 na 222 eura u neto iznosu, uz istovremeno smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca ima najmanje negativne efekte za poslodavce koji isplaćuju minimalne zarade, ali i najmanji negativni uticaj na zapošljavanje, budžetske prihode i sivo tržište.

“Novoutvrđeni iznos od 222 eura predstavlja 43 odsto prosječne zarade u Crnoj Gori, a dosadašnji iznos od 193 eura iznosio je 38 odsto prosječne zarade. Na nivou članica Evropske unije, prosječni iznos minimalne zarada iznosi oko 39 odsto prosječne zarade u Uniji”, kazao je Purišić.

Ministar je naveo i da je radi poređenja sa regionom, iznos minimalne zarade u Srbiji 231 euro, BiH 208 eura, Sjevernoj Makedoniji 196 eura, Albaniji 211 eura.

Check Also

Broj putnika na evropskim aerodromima udvostručen u 2022.

Putnički saobraćaj na evropskim aerodromima je konačno počeo da se oporavlja od krize izazvane kovidom-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.