Crnogorski poslovni registar po modelu italijanskih privrednih komora

Poslovni registar italijanskih privrednih komora predstavlja dobar model, čija ćemo rješenja implementirati u
mjeri u kojoj je moguće obezbijediti njegovu maksimalnu funkcionalnost u zakonodavnom, institucionalnom i privrednom kontekstu Crne Gore, kazao je generalni sekretar Privredne komore Crne Gore Pavle D. Radovanović na godišnjoj Konferenciji generalnih sekretara privrednih komora Italije u Bariju.

Kako je saopšteno iz PKCG, na skupu je razgovarano o ulozi privrednih komora u podsticanju poslovanja, kroz analizu odnosa kompanija i države, prije svega u digitalnom razvoju, kao i o BRE projektu (Snaženje biznis registara) koji se realizuje se kroz program Interreg IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora, a na kojem je Privredna komora Crne Gore partner.

“Projekat BRE ima cilj unapređenje kapaciteta institucija i kompanija u smjeru razvoja saradnje na međunarodnom nivou. Kroz projekat će biti izrađena partnerska platforma sa bazom podataka o kompanijama iz tri zemlje, a koja će objediniti tri biznis registra. Takođe, biće izrađena mapa postojećih izvora i baza podataka koja sadrži informacije o preduzećima, a daće se i preporuka za univerzalni sistem biznis registara”, navode u Privrednoj komori.

Projektom će se, dodaju, ostvariti značajni benefiti za poslovnu zajednicu tri zemlje partnera, kroz jačanje okvirnih uslova za razvoj konkurentnosti, povezivanje aktivnosti organizacija koje podržavaju razvoj biznisa i promociju saradnje sa javnim institucijama, te razvijanje kapaciteta i obuke kroz koje će se pomoći internacionalizacija poslovanja.

“Opšte poboljšanje tri poslovna registra uticaće na poboljšanje poslovnog okruženja i to olakšavanjem pristupa informacijama, pružanjem transparentnih i tačnih podataka, smanjenjem troškova i jačanjem efikasnosti poslovanja, čime će se osigurati bolji alat za nadzor nad tržištem, praćenje poslovanja i konkurentnost”, ocjenjuju u Privrednoj komori.

Radovanović je ukazao na konstruktivnu ulogu Italije koja je, kao ekonomska i kulturna spona Zapadnog Balkana i Evropske unije, bila pokretač brojnih inicijativa usmjerenih na korišćenje kapaciteta ekonomske razmjene i jačanja poslovnih veza u regionu.

“Intenzivnu saradnju ostvarujemo sa komorama Jadranske regije, poput današnjeg domaćina, s kojom u kontinuitete dijelimo iskustva italijanskog modela razvoja malih i srednjih preduzeća koja Crnoj Gori mogu pomoći na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji”, rekao je Radovanović, ističući i saradnju sa Unijom komora Italije u okviru Eurochambersa.

Posebno se osvrnuo na kvalitetnu saradnju sa komorama italijanskih regija kroz Asocijaciju komora jadransko jonske makroregije i podsjetio da je Privredna komora Crne Gore nedavno bila domaćin godišnjem Kongresu
Foruma, te da je zajedno sa forumima gradova i univerziteta, u saradnji sa EU kroz EUSAIR strategiju, tri dana vođena opsežna diskusija na visokom nivou o daljim pravcima razvoja jadransko jonskog područja.

“Privredna komora Crne Gore realizuje tri projekta po trilateralnom programu saradnje sa Italijom i Albanijom, a zvanični početak četvrtog se očekuje tokom narednog mjeseca”, najavio je Radovanović.

Dodaje da su projekti rezultat partnerstva sa Privrednom komorom Barija, zahvaljujući kojoj su prenijeta dragocjena znanja, vještine i izgrađeni kapaciteti za njihovu uspješnu pripremu i realizaciju, što će biti od izuzetnog značaja za upravljanje značajno većim sredstvima koja će Crnoj Gori biti na raspolaganju nakon prijema u Evropsku uniju.

Predstavljajuću uređenje najstarije crnogorske poslovne asocijacije, Radovanović je posebno istakao novi Zakon o Privrednoj komori koji je definisao snažnije institucionalno partnerstvo sa donosiocima odluka, kazavši da ona sada obavezno razmatra sva pravna akta od značaja za ekonomiju i rad privrede prije njihovog usvajanja.

“Kroz projekat BRE, Privredna komora prepoznaje priliku da na kvalitetan način realizuje obavezu ustanovljenu ovim zakonom, a to je uspostavljanje i vođenje registra članica”, naveo je on.

Događaj je okupio 85 generalnih sekretara regionalnih i gradskih komora Italije, čija je krovna organizacija Unija italijanskih privrednih komora, a direktorica sektora za projekte Tanja Radusinović učestvovala je na sastancima projektnih partnera koji su održani u sklopu konferencije.

Check Also

Uber kupuje aplikaciju za dostavu hrane za gotovo tri milijarde dolara

Američka kompanija za usluge prijevoza Uber kupila je aplikaciju za dostavu hrane Postmates u dogovoru …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *