U auto-put do sada uloženo 562 miliona

Glavnom izvođaču radova na prioritetnoj dionici auto-puta Bar – Boljare, kineskoj kompaniji CRBC, do sadaje isplaćeno 562,24 milona eura, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja. Iz ovog resora i kompanije Monteput navedeno je daje do sada realizovano 75 odsto radova na prioritetnoj dionici od Smokovca do Mateševa.

– Od početka radova do sada, zaključno sa onim izvedenim u martu, izvođaču radova isplaćeno je 400,32 miliona eura za obim stvarno izvedenih radova na terenu, plus 161,9 miliona eura na ime avansa. Od ukupnog do sada isplaćenog iznosa u toku ove godine je isplaćeno 26,53 miliona eura, kazali su Pobjedi iz Ministarstva saobraćaja.

Zakonom o budžetu za ovu godinu za projektovanje i izvođenje radova na terenu planirano je 210,58 miliona eura, od čega 15 odsto iz državnog budžeta i 85 odsto od kredita kineske Eksim banke. Iz ministarstva kažu da zakon ostavlja mogućnost da se isplate vrše do nivoa realizacije. Predstavnici Ministarstva i direktor poslovne jedinice Monteputa za upravljanje projektom auto-puta Goran Vujović naveli su da se u ovom trenutku može reći da je realizovano 75 odsto radova na prioritetnoj dionici, koji podrazumijevaju radove na tunelima, mostovima i otvorenoj trasi, kao i veliki obim pripremnih radova koji je izveden na samom početku realizacije ovoginfrastrukturnog objekta.

– Do sadaje u obje cijevi probijeno 15 od 16 tunela, dok je tunel Mateševo probijen u lijevoj cijevi, ostalo je 80 metarau desnoj cijevi, a kompletno probijanje ovog tunela očekuje se naredni mjesec. Paralelno sa radovima na proboju u toku je izrada unutrašnje be tonske obloge, kazao je Vujović.

On i predstavnici Ministarstva su precizirali da ukupni stepen gotovosti radova na proboju tunela (podzemnog iskopa) iznosi 99 odsto, odnosno 34,6 kilometara, što podrazumijeva tri miliona kubika iskopanog materijala. Stepen gotovosti radova na izgradnji gornjeg dijela sekundarne obloge tunela iznosi 94 odsto ili 33,2 km.

Ukupan broj mostova na trasi auto-puta je 20, a prema podacima Ministarstva i Monteputa do sada je na konstrukciji mostova, odnosno na pozicijama stubova i temelja završeno 95 odsto radova, dok je na rasponskim konstrukcijama završeno 46 odsto radova. Akcenat je stavljen na most Moračica kao jedinstveni objekat u regionu, ali iz Ministarstva i Monteputa ukazuju i na most Uvač 4 i most Jabuka, dužine 890, odnosno 750 m u desnim (dužim trakama). Oba ova mosta su na dijelu četiri i realizuju se u složenim geološkim uslovima.

– Kompletno su spojene rasponske konstrukcije tri mosta. Na još četiri mosta su spojene rasponske konstrukcije u lijevom smjeru, tako da do kraja godine očekujemo da na svim mostovima budu spojene rasponske konstrukcije, sem mosta Uvač 4, koji je najduži nakon mosta na Moračici, istakao je Vujović.

Na otvorenoj trasi je do sada urađeno 72 odsto ukupnih zemljanih radova.

– O obimu ovih radova svjedoči i činjenica da je do sada samo iz usjeka na otvorenoj trasi iskopano više od 3,2 miliona kubika, kazali su iz Ministarstva i dodali da je u nasipe na trasi ugrađeno 3,6 miliona kubika materijala, dijelom iz usjeka, a dijelom iz tunela.

– Prvi kvadrati asfalta urađeni su na devijaciji regionalnog puta Preljubovica, ukupne površine 6.800 kvadrata, precizirali su predstavnici ministarstva.

Glavni inženjer kompanije CRBC na mostu Moračica i sekciji jedan auto-puta, Duško Rondović, podsjetio je da se sada na mostu Moračica radi rasponska konstrukcija.

Ostalo je da završimo 200 metara rasponske konstrukcije na ovom mostu, očekujemo da je sastavimo u avgustu ili do početka septembra, rekao je Rondović i najavio da će odmah nakon sastavljanja rasponske konstrukcije krenuti zanatski radovi na mostu Moračica, odnosno izgradnja i postavljanje vjetrobrana, ograda, vodovodnih instalacija, hidroizolacije i na kraju asfalta.

Rok za završetak radova produžen je do septembra naredne godine, ali se nadamo da će most Moračica biti završen mnogo ranije kazao je Rondović i dodao da ne može precizirati i predvidjeti kada će most biti gotov, budući da to zavisi od vremenskih uslova, jer im se dešavalo da zimi zbog jakog vjetra ne rade i po desetak dana. Podsjetio je da je most dugačak 960 metara, visina iznad rijeke Morače 202 metra, dok je najveći stub visok 161 metar.

Govoreći o dinamici radova i kašnjenju izgradnje prioritetne dionice auto-puta, predstavnici ministarstva i Monteputa su naveli da je izvođač radova “iako renomirana svjetska kompanija”, ispoljavao početno nedovoljno poznavanje domaćih propisa, procedura i standarda. Istakli su da je za ovako “kompleksan građevinski poduhvat”, kakav se prvi put realizuje u Crnoj Gori, trebalo uraditi obimne pripremne radove, koji su uključivali izgradnju pristupnih puteva čija ukupna dužina premašuje dužinu same prioritetne dionice. Sve ovo je, kako su kazali, imalo uticaj na tempo realizacije projekta.

Ne mogu reći da sam u potpunosti zadovoljan dinamikom radova na prioritetnoj dionici od Smokovca do Mateševa. Očekivali smo svi da izgradnja bude završena u roku, međutim, imali smo od Kineza kašnjenja u pripremnim radovima, koji su bili vrlo obimni rekao je Vujović i dodao da je izgrađeno 60 kilometara pristupnih puteva i da je dosta vremena potrošeno na postavljanje kampova. Istakao je da se najviše vremena izgubilo na izradi projektne dokumentacije.

Tu je došlo do velikog kašnjenja, dok se kineski izvođač prilagodio našim i evropskim standardima i ušao u materiju, izjavio je Vujović.

(Opširnije u današnjoj Pobjedi)

Check Also

MK Group ulaže više od 8 miliona eura u obnovljive izvore energije

MK Group, sa svojom kompanijom članicom MK Biogas ulazi u oblast proizvodnje električne energije iz …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *