Uniqa grupa: Solidna zarada prije oporezivanja u prvom kvartalu

UNIQA grupa bilježi pozitivan početak 2019. godine, sa zaradom prije oporezivanja od 42,3 miliona eura u prvom kvartalu. Ukupna premija koju je zaračunala UNIQA grupa (uključujući štednju iz životnog osiguranja) smanjila se za 0,4 posto na 1.530,0 miliona eura.

U međunarodnom poslovanju, premije u osiguranju imovine i nezgoda smanjene su za 4,2 posto, premije u zdravstvenom osiguranju povećane su za 20,1 posto, dok su premije životnih osiguranja pale za 9,3 posto.

Na međunarodnom nivou, UNIQA je generisala zaračunate premije (uključujući udjele štednje) u iznosu od 409,7 miliona eura, što je za 4,3 posto manje.

U Austriji je UNIQA u prvom kvartalu 2019. godine zabilježila značajan porast premije za imovinu i nezgode od 3,8%, premije zdravstvenog osiguranja porasle su za 1,8%, dok su premije životnih osiguranja pale za 5,3%.

U Austriji, UNIQA je ostvarila rast zaračunatih premija (uključujući udjele štednje) od 1,0 posto, na 1.108,6 miliona eura.

Investicioni portfolio UNIQA Grupe porastao je za 4% 31. marta 2019. godine u odnosu na kraj prethodne godine od 20.102,7 miliona eura. Prihodi od ulaganja pali su za 28,0% na 100,6 miliona.

U prvom kvartalu 2019. godine, UNIQA je povećala svoj tehnički rezultat za 34,8% na 34,0 miliona eura, prvenstveno zbog većeg obima premija i nižih naknada za životno osiguranje.

Operativni rezultat, s druge strane, smanjen je za 33,7% na 56,1 milion eura. To je rezultat smanjenja prihoda od investicija – izazvanog jednokratnom dobiti od prodaje 47,4 miliona eura u prvom kvartalu 2018. godine.

To je također smanjilo dobit prije oporezivanja od 40,5% na 42,3 miliona eura. Iznos prethodne godine – prilagođen za jednokratnu dobit od prodaje udjela u Casinos Austria Aktiengesellschaft – iznosio je 23,7 miliona eura.

Konsolidovana neto dobit je smanjena za 39,9% na 32,2 miliona eura (1-3/ 2018: 53,6 miliona eura).

“Pozitivni rezultat u prva tri mjeseca 2019. godine je solidna osnova za cijelu godinu. Stoga možemo potvrditi naše izglede: sve u svemu, UNIQA očekuje poboljšanje zarade prije poreza za finansijsku godinu 2019. – prilagođenu za jednokratni efekat prodaje Casinos Austria Aktiengesellschaft – i planira da ponovo poveća isplatu dividende po dionici kao dio UNIQA-ine nepromijenjene progresivne dividendne politike”, komentirao je rezultate Andreas BRANDSTETTER, izvršni direktor UNIQA grupe.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 12. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *