Atlas Grupa: Žugić i Terić oštetili Atlas banku za 21,8 miliona eura

Advokatski tim predsjednika Atlas Grupe Duška Kneževića predao je krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv guvernera Centralne banke Radoja Žugićai bivše privremene upravnice u Atlas banci Tanje Terić zbog toga što su, tvrde u toj grupaciji, suprotno zakonu, tokom moratorijuma dozvolili da se unutar banke vrše plaćanja, čime su depoziti umanjeni za 21,8 miliona eura.

Kako ističu u Atlas Grupi, postoji sumnja da su Žugić i Terić izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

“Dok je više nepoznatih lica izvršilo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja pomaganjem”, piše u krivičnoj prijavi, koju je predao advokat Zdravko Đukanović.

U Atlas Grupi naglašavaju da je Zakonom o bankama propisano da Centralna banka može, na predlog privremenog upravnika, izdati i nalog za privremenu obustavu plaćanja obaveza banke pod privremenom upravom (moratorijum),
na period do 90 dana, sa mogućnošću produženja do 90 dana.

“U toku trajanja moratorijuma privremeni upravnik obustavlja sva plaćanja, izuzev plaćanja po osnovu potraživanja koja se odnose na zarade i druga lična primanja povjerilaca banke, naknade štete nastale po život i zdravlje i tekućih troškova koji su neophodni za redovno funkcionisanje banke”, naveli su.

Izuzetno, dodaju, Centralna banka može tokom trajanja moratorijuma, na predlog privremenog upravnika, odobriti isplatu depozita, do visine garantovanih depozita samo osobama koje imaju pravo na isplatu garantovanih depozita, u skladu sa zakonom. U toku trajanja moratorijuma svi postupci koji se vode protiv banke i privremenog upravnika privremeno se prekidaju, imovina banke ne može biti predmet izvršenja, a banka ne može preuzimati nove obaveze, osim obaveza prema Vladi, Centralnoj banci i Fondu za zaštitu depozita.

”Iako je zakon propisao da se u toku moratorijuma obustave sva plaćanja, privremena upravnica Tanja Terić je, suprotno zakonu umanjila depozite i dozvolila da se unutar banke vrše plaćanja, čime su depoziti umanjeni za
iznos od 21,8 miliona eura”, istakao je Đukanović.

Žugić je, ukazuje on, kao guverner CBCG i odgovoran za kontrolu zakonitosti rada Atlas banke i privremene uprave uvedene u nju, doprinio svojim nečinjenjem da se depoziti  banke umanje za taj iznos.

“Terić je, uz pomoć više drugih NN lica, prekoračenjem svojih ovlašćenja i suprotno članu 125 stav 5 Zakona
o bankama, u toku trajanja moratorijuma omogućila da se zatvore krediti nekih od klijenata Atlas banke. To se činilo depozitima drugih klijenata i na taj način je dozvolila da se vrše transakcije unutar banke”, ukazuje Đukanović.

On dodaje da je to suprotno Zakonu o bankama, pa je nepoznatim licima na štetu drugih deponenata zatvaran kredit, depozitima drugih klijenata banke, koji su stavljeni u nepovoljniji položaj.

“Imovina banke i depoziti banke smanjeni su za 21,8 miliona eura. Imovinskopravni zahtjev za višemilionsku štetu podnosioca krivične prijave opredijelićemo precizno nakon sprovedenih vještačenja”, rekao je Đukanović.

Check Also

Zašto prosječan investitor ispodprosječno zarađuje i kako to promijeniti?

Bliži se kraj ove, velikim dijelom, globalno užasavajuće godine. A ekonomska perspektiva ne izgleda sjajno. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *