Triglav grupa potvrdila najavu planirane godišnje dobiti

U prva tri mjeseca 2019. godine Triglav grupa je fakturisala 317 miliona eura konsolidovane bruto premije, što je 8 % više nego u istom periodu lani. Konsolidovana bruto dobit je porasla za 8 % i iznosi 29,9 miliona eura.“Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine Grupa potvrđuje najavu planiranog godišnjeg rezultata. Paralelno sa dobrim poslovanjem u djelatnosti osiguranja, što odražava povoljan kombinovani koeficijent Grupe, Triglav je povećao obim sredstava u upravljanju svojih klijenata. Ove godine Grupa nastavlja sprovoditi svoje strategije rasta i razvoja, ušla je na makedonsko tržište penzijskih osiguranja i uspješno završila kupovinu društva »ALTA Skladi«. Lovćen Grupa (koju čine Lovćen osiguranje, Lovćen životna osiguranja i Lovćen auto) kao član Triglav Grupe u ukupnoj strukturi ostvarene bruto premije crnogorskog tržišta osiguranja održava vodeću poziciju i nastavlja trend uspješnog poslovanja”, saopšteno je iz Triglava.

Profitabilno poslovanje

Triglav grupa je u prvom tromjesečju 2019. ostvarila dobit prije oporezivanja u visini od 29,9 miliona eura (indeks 108 u odnosu na isti period lani). Na to je uticalo dobro poslovanje u djelatnosti osiguranja i viša neto dobit od prodaje finansijskih proizvoda.

Rast premije od 8 %

Prilike na tržištima osiguranja u jugoistočnoj Evropi ove godine ostaju pod uticajem pozitivnih ekonomskih prilika u posljednjih nekoliko godina, a istovremeno na poslovanje utiče zaoštrena konkurencija na području cijena. Grupa je u prvom tromjesečju ove godine u odnosu na isti period lani ostvarila rast fakturisane konsolidovane bruto premije od 8 %, što ukupno iznosi 317 miliona eura. Rast premije Triglav grupe ostvaren je na većini tržišta iznad rasta cjelokupnog tržišta. U Sloveniji, gdje Triglav grupa ima 76-postotni udio konsolidovane premije, rast premija bio je u prosjeku 6 % (tržište je imalo 5 %), a na tržištima izvan Slovenije 10 %. Triglav grupa sistematski sprovodi zacrtane akcente svoje strategije – prilagođava ponudu potrebama klijenata određenog tržišta, razvija svoje prodajno-komunikacione kanale (posebno na tržištima izvan Slovenije širi ugovorno-prodajnu mrežu i bankovni prodajni kanal) te sprovodi aktivnu marketinšku prodajnu politiku.

Gledano sa aspekta pojedinačnih segmenata osiguranja Grupa je ostvarila rast premije svih vrsta imovinskih osiguranja, a rast cjelokupnog segmenta iznosio je 9 %. U segmentu životnih i penzijskih osiguranja premija je snižena za 2 %, prvenstveno zbog niže jednokratne premije osiguranja u poređenju sa istim periodom lani. Premije zdravstvenih osiguranja su se povećale za 20 % kao posljedica većeg broja sklopljenih osiguranja i prilagođavanja cijena, na koje prvenstveno utiču obim i rast cijena zdravstvenih usluga.

Relativno povoljni štetni događaji

Fakturisani bruto iznosi šteta Triglav grupe bili su niži za 3 % u odnosu na isti period lani i iznosili su 166 miliona eura. Masovni štetni događaji na njih nisu imali neki značajan uticaj. Neto izdaci za štete bili su na očekivanoj visini i u poređenju sa onima od lani, koji su bili relativno niski, viši za 6 %. Njihov rast je 1 postotni bod iznad rasta neto prihoda od premija osiguranja ovogodišnjeg prvog tromjesečja (indeks 105), zbog čega je koeficijent šteta ovogodišnjeg tromjesečja nešto viši od lanjskog. Kombinovani koeficijent Triglav grupe iznosio je povoljnih 91,6 % (lani 88,5 %).

Povećan obim sredstava u upravljanju

Upravljanje imovinom u Triglav grupi obuhvata štednju preko usluga osiguranja te ulaganje u uzajamne i penzijske fondove. Kćerinsko društvo za upravljanje »Triglav Skladi« je krajem prvog tromjesečja povećalo obim sredstava u upravljanju , na što su uticale prilike na tržištima kapitala i neto priliv. U uzajamnim fondovima upravljalo je sa 662 miliona eura neto vrijednosti sredstava ili sa 9 % više nego krajem 2018. godine, dok su se sredstva individualnog upravljanja imovinom povećala za 20 % na 60 miliona eura.

U 2019. godini je Triglav grupa u skladu sa strateškim usmjerenjem jačanja djelatnosti upravljanja imovinom na makedonskom tržištu penzijskih osiguranja osnovala društvo za upravljanje obaveznim i dobrovoljnim penzijskim fondovima »Triglav penzisko društvo AD Skopje«. U Sloveniji je uspješno završila kupovinu društva za upravljanje »Alta Skladi«. Sa oba svoja društva za upravljanje Triglav grupa postaje vodeći ponuđač uzajamnih fondova na slovenačkom tržištu.

Realizovani viši prinosi od finansijskih ulaganja

Grupa je krajem marta 2019. raspolagala sa 3,2 milijarde eura finansijskih investicija. Njihovi prinosi (bez prinosa ulaganja životnih osiguranika koji preuzimaju investicijski rizik) iznosili su 33,5 miliona eura, a na njihovo povećanje u poređenju sa lanjskima uticali su viši neto prihodi od prodaje finansijskih sredstava te viši neto prihodi zbog promjene poštene/fer vrijednosti. Neto prihodi od kamata se zbog niskih kamatnih stopa još uvijek smanjuju.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: “Sa poslovanjem u prva tri mjeseca ove godine smo zadovoljni, a uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine, potvrđujemo svoju najavu planiranog godišnjeg rezultata. Sa timom od preko 5 hiljada saradnica i saradnika slijedimo zacrtanu strategiju i razvijamo Triglav u pravcu savremene, inovativne i dinamičke osiguravajuće i finansijske grupe, koja čvrsto ostaje na vodećem položaju u Sloveniji i šire u regionu.“

Triglav grupa na crnogorskom tržištu

U prvom kvartalu poslovne 2019. godine Lovćen Grupa koju čine Lovćen osiguranje, Lovćen životna osiguranja i Lovćen Auto, sistematičnim i stabilnim poslovanjem bilježi značajan progres u ukupnom dijelu ostvarene bruto premije crnogorskog tržišta osiguranja u odnosu na isti period prošle godine. U dijelu neživotnih osiguranja ostvaren je rast od 21%, a snažno je i povećenje kod životnih osiguranja (indeks 196).

U oblasti neživotnih tako i u premiji životnih osiguranja Lovćen Grupa je na dobrom putu i kreira rezultate koji nastavljaju uspješnu priču Grupe i osnažuju je na liderskoj poziciji na ukupnom crnogorskom tržištu osiguranja. Na svim vrstama osiguranja zabilježen je rast posmatrajući uporedni period prethodne godine što je dobar početak i rezultat strateških aktivnosti i ciljeva Lovćen Grupe.

“Poslovnu 2018. godinu započeli smo uzlaznim trendovima, a važno je da smo u prvom kvartalu i 2019. godine nastavili sa dobrim poslovanjem. Ostvareno kontinuirano liderstvo, nam uliva optimizam i opravdava nastavak naših planiranih aktivnosti.” rekao je Matjaž Božič, Izvršni direktor Lovćen osiguranja AD, i nastavio: „Ocjenjujem da je uz stalni rad na snaženju organizacione strukture društva, za ovakav rezultat zaslužna interakcija sa našim osiguranicima, kao i izuzetno dobri odnosi sa najsnažnijim akterima crnogorskog privrednog ambijenta, a naročito onima iz bankarskog sektora.“

Check Also

Zaposleni Telekoma učestvovali u čišćenju obale Morače

Volonteri Crnogorskog Telekoma učestvovali su danas u akciji čišćenja obale Morače, koju je povodom Međunarodnog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *