Barska plovidba poslovala s gubitkom

Barska plovidba je tokom prvog kvartala ove godine izgubila 674,2 hiljade eura, koliko je u uporednom prošlogodišnjem periodu otprilike iznosio profit te kompanije, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Montenegroberze.

Uprkos rastu poslovnih prihoda kompanije, između dva uporedna perioda za oko 400 hiljada eura, ukupan negativni rezultat, od januara do kraja marta ove godine, nastao je zbog rashoda od 999,49 hiljada eura, koji je „pojeo“ ostvareni veći prihod, pišu Vijesti.

Izvršni direktor Barske plovodbe, Tihomir Mirković, je objasnio da je taj rashod od blizu milion eura trošak koji su imali za kamate i kursne razlike za kredit koji imaju kod kineske Exim banke za kupljena dva broda.

Mirković je objasnio da su kamatu platili 239,33 hiljade eura, a negativne kursne razlike odnosa dolara i euraa 760,16 hiljada eura.

Barska plovidba je uzela kredit od kineske EXIM Banke u visini od 46,4 miliona dolara, sa pet godina grejs perioda, 15 godina otplate i dva odsto kamate.

„Ne radi se o rati kredita, nego o kamati na kredit koja pripada ovom tromjesečju. Što se tiče kursnih razlika, postoje realizovane i nerealizovane kursne razlike. Realizovane nastaju kod svih plaćanja prema dobavljačima u valutama koje nisu eurao i kod svih uplata prema nama koje nisu euraske. Nerealizovane kursne razlike su najveće, one nastaju na kraju svakog izvještajnog perioda – tri, šest, devet, 12 mjeseci, kada kredit uzet od Exim banke kursiramo, odnosno njegov iznos u dolarima izražavamo u euraima po kursu koji je važeći na taj datum“, objasnio je Mirković Vijestima.

Kako je dodao, zbog velikog iznosa kredita, koji je iznosio 46,4 miliona dolara, a sada je 43,3 miliona dolara, na kraju svakog izvještajnog perioda imali su velike negativne ili pozitivne kursne razlike koje su značajno uticale na bilanse kompanije.

Ugovor o kreditu sa kineskom bankom je potpisan u oktobru 2012. godine, a postao je efektivan u martu 2013. Brod Bar je stavljen u komercijalnu eksploataciju u septembru 2014. godine, a Budva u oktobru iste godine.

Od preuzimanja kredita do danas kineskoj Exim banci izmireno je oko 8,42 miliona dolara, od toga oko 6,71 milion iz sopstvenih sredstava preduzeća, dok j iz budžeta obezbijeđeno oko 1,7 miliona dolara, što je u momentu uplate odgovaralo iznosu od 1,5 miliona eura.

“Sljedeća rata dospijeva 21. jula ove godine. Da li će komanija imati mogućnosti da izmiri ovu ratu ili njen dio zavisi od priliva po osnovu izdavanja brodova Bar i Budva. Kretanja vozarina na svjetskom pomorskom tržištu su u padu i vozarine su značajno manje od iznosa koje smo ugovorili sa svojim poslovnim partnerom kompanijom Sea Pioneer iz Londona”, rekao je Mirković.

Takođe, kako je naveo, kompanija je počela pripreme obaveznog petogodišnjeg remonta – suvi dok – sa ciljem produženja klase za narednih pet godina.
“Slanje brodova u brodogradilište iziskuje odliv značajnih finansijskih sredstava, što će se vjerovatno odraziti na sposobnost kompanije da akumulira dovoljno novca za ovu ratu koja dospijeva u julu”, zaključio je Mirković.

Check Also

Bogat praznični program u Ulcinju: Nastupiće Sergej Ćetković, Marko Luis, Ledri Vula…

Manifestacija “Sweet December” organizuje se u Ulcinju od 15. decembra do 10. januara. Zvučna muzička …

Leave a Reply

Your email address will not be published.