Investicije u turizmu vrijede tri milijarde eura

Investicije koje se danas razvijaju u crnogorskom turizmu vrijede tri milijarde eura, kazao je u intervjuu Dnevnim novinama direktor Agencije za promociju stranih investicija Miloš Jovanović.

Osim u turizmu, kako je istakao, do kraja naredne godine najveća ulaganja će biti u oblasti saobraćaja i energetike, a postoji interesovanje i za gradnju gasne elektrane u našoj državi.

“Uprvom kvartalu 2019. zabilježen je znatan porast SDI u odnosu na isti period prošle godine. Bruto priliv SDI je iznosio oko 182 miliona eura i porastao je oko 31,5 odsto, dok je neto priliv bio oko 83 miliona i veći je čak 63 odsto u odnosu na prvi kvartal 2018. godine”, kazao je Jovanović.

Kako je naglasio, značajan rast priliva SDI dolazi kao rezultat dodatnog poboljšanja biznis ambijenta, stabilizacije javnih finansija, povećanja kredibilnosti političkog i ekonomskog prosperiteta i pojačanja prakse vladavine prava.

“Analize će pokazati da su postojećim investicijama stvorene i pretpostavke za razvitak konkretnih kapitalnih grinfild investicija, koje će u određenoj mjeri doprinijeti već velikom ekonomskom razvoju. S obzirom na činjenicu da su SDI dobar pokazatelj vjere u ekonomiju, njenog rasta, zapošljavanja, transfera tehnologije i porasta produktivnosti, možemo projektovati da će i u narednom periodu nastaviti rast ovih uzajamno zavisnih varijabli”, naveo je Jovanović.

Prema njegovim riječima, članstvo u NATO savezu je pozitivno uticalo na porast SDI.

“Prvi i glavni efekat je inhibiran činjenicom da se potencijalni i postojeći investitori osjećaju mnogo sigurnije prilikom potencijalnog investiranja ili reinvestiranja u Crnu Goru. Naime, odvija se veliko takmičenje između zemalja na globalnom nivou u privlačenju SDI. Potencijalni investitori ulažu u zemlje u kojima će njihove investicije biti sigurne i u kojim neće izgubiti novac”, ističe Jovnović.

NATO savez je, dodaje, donio sigurnost našoj zemlji, a uz već harmonizovano zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU i ojačanu vladavinu prava, investitori se lakše odlučuju na ulaganje u Crnu Goru.

“Odluke na lakše ulaganje u Crnu Goru doprinose porastu SDI-ja, što u najdirektnijem efektu utiče na porast BDP-a i porast ekonomije. Ekonomija Crne Gore raste najbrže u regionu, a i jedna je od najbrže rastućih ekonomija u Evropi”, naglašava Jovanović.

Kaže da su najveći strani investitori u Crnoj Gori trenutno u oblasti turizma, preciznije u oblasti turizma na jugu zemlje.

“Investitori koji grade Porto Novi, Porto Montenegro, Lušticu i ostale kapitalne projekte u oblasti turizma, predstavljaju glavne promotere Crne Gore kao prestižne i sigurne destinacije za investiranje. Oni su svjetski poznati igrači, koji investiranjem kapitala i vremena u Crnu Goru, pokazuju i drugim velikim svjetskim investitorima da je naša država sigurna destinacija za investiranje. Danas imamo investicije u vrijednosti od oko tri milijarde eura, koje se razvijaju u sektoru turizma. Ukupne investicije koje su trenutno u fazi razvoja i koje će se najviše razvijati do 2020. godine pripadaju sektorima turizma, saobraćaja i enegetike”, kazao je Jovanović.

Konkretno, objašnjava on, na osnovu sadašnjeg stanja i projekcija, turizam učestvuje sa oko 32 odsto, saobraćaj sa oko 30 odsto i energetika sa oko 22 odsto u ukupnim investicijama na kojima se temelji ekonomski rast.

“U skladu sa ovim ukupnim investicijama, koje podrazumijevaju domaće i strane investicije, očekujemo sličan trend konkretno i u stranim investicijama. Očekujemo porast u sektoru saobraćaja, koji će ići u skladu sa novim zakonom koji tangira privatno javno partnerstvo, ali i u sektoru energetike, koji će ići u skladu sa novim projektima koji će se razvijati u oblasti energetike”, navodi Jovanović.

Kaže da u najavi ima novih velikih investicija.

“Imamo velike potencijalne investitore koji su zainteresovani za kapitalne projekte koji su predviđeni Planom privatizacije za ovu godinu. Takođe, imamo u najavi potencijalne velike investicije u turizmu na jugu, ali i na sjeveru naše zemlje. Postojeći veliki investitori u Crnoj Gori nijesu samo donijeli novac i doprinijeli ekonomskom razvoju, već su i prenijeli znanja i tehnologije, koje su od velikog značaja. Jug se faktički sam od sebe razvija uz pomoć velikih investicija koje su se razvile i koje su u procesu razvoja, a koje su stavile Crnu Goru na svjetsku mapu poznatih turističkih destinacija i kreirale imidž prestižne turističke destinacije”, kazao je Jovanović.

Navodi da postoje najave za nove turističke skijaške rizorte na sjeveru Crne Gore, koje se mogu svrstati u potencijalne velike investicije.

“Očekujemo razvoj novih kapitalnih investicija u oblasti energetike, prevashodno u sektoru obnovljivih izvora energije kao što su vjetro, solarna i hidro energija. Takođe, postoji krug renomiranih investitora koji su zainteresovani i za izgradnju drugog bloka termoelektrane i izgradnju gasne elektrane u Crnoj Gori. Očekujemo velika ulaganja i u sektoru infrastrukture, pogotovo iz razloga što se očekuje uskoro usvajanje zakona o privatno-javnom partnerstvu, koji bi trebalo da olakša, konkretizuje i valorizuje posebno projekte u oblasti infrastrukture”, ističe Jovanović.

Prioritet je, naglašava, ekonomska promocija sjevera Crne Gore.

“Ogromni neiskorišteni potencij ali mogu biti valorizovani uz pomoć kapitala, znanja i tehnologija kredibilnih stranih investitora. Već smo uvidjeli efekte koje donosi kredibilni strani investitor na primjeru Opštine Tivat, tako da olakšava mentalitetsku barijeru u prihvatanju pravih i validnih stranih investitora i na sjeveru Crne Gore. Naveo sam da imamo kredibilne potencijalne investitore koji su zainteresovani za razvoj skij aških rizortova, međutim mislim da će ih biti sve više, tajmingom paralelno sa razvitkom infrastrukture na sjeveru”, ističe Jovanović.

(Dnevne novine)

Check Also

Indija će do kraja godine ući u top 5 najvećih ekonomija na svijetu

Indija će do kraja ove godine preteći Veliku Britaniju i postati jedna od pet najvećih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *