Uvođenje privremene uprave šteti akcionarima banaka

Upravni sud, čija je predsjednica Branka Lakočević, podnio je Ustavnom sudu predlog za ocjenu ustavnosti člana 123 stav 1 Zakona o bankama, kojim je propisano da “danom donošenja rješenja o uvođenju privremene uprave sva ovlašćenja skupštine akcionara, organa upravljanja, izvršnih direktora i zastupnika banke prenose se na privremenog upravnika”. To bi značilo da u periodu dok banku vodi privremena uprava banka ne može da pred sudom ospori rješenje kojim je Centralna banka oduzela dozvolu za rad. Taj period traje od šest do devet mjeseci.

Nedavno je CBCG oduzela dozvolu za rad i uvela stečaj u dvije banke Duška Kneževića Atlas i IBM.

– Saglasno odredbi člana 116 Zakon o bankama, Centralna banka može, ukoliko utvrdi nepravilnosti u poslovanju, između ostalog, uvesti privremenu upravu u banci u skladu sa članom 120 ovog zakona i oduzeti dozvolu za rad banke, u skladu sa članom 129 istog zakona. Saglasno odredbi člana 120 stav 4 Zakona o bankama, rješenje kojim se uvodi privremena uprava je konačno i njenim uvođenjem, prestaju sva upravljačka prava organima banke, saglasno odredbi člana 123 istog zakona, tako da su tužioci direktno pogođeni pobijenom odlukom – navedeno je u predlogu Upravnog suda, koji je juče razmatrala Vlada, prenosi Dan.

Izvršna vlast je dala mišljenje Ustavnom sudu da su osporene odredbe u skladu sa Ustavom, te odgovorila Ustavnom sudu da odbije inicijativu.

Knežević je često saopštavao da je Atlas i IBM banci od uvođenja privremene uprave samo nanošena šteta, odnosno da je funkcionisanje banaka onemogućeno nakon ulaska privremene uprave. On je kazao i da je cilj privremene uprave u Atlas banci bio da prouzrokuje uvođenje stečaja.

– Zbog oduzimanja dozvole za rad Atlas banci, uvođenja stečaja i gubitaka koje je CBCG proizvela u periodu privremene uprave, što je direktna šteta nanijeta povjeriocima, preduzećemo sve radnje koje nam stoje na raspolaganju pred domaćim i međunarodnim sudovima. Štetu će država morati da nadoknadi akcionarima, štedišama i klijentima Atlas banke. Crna Gora je u obavezi da štiti strane investicije, prema međunarodno preuzetim obavezama – kazao je Knežević nakon što je CBCG uvela stečaj u Atlas banku.

U obrazloženju mišljenja Vlade je navedeno da se članom 123 stav 1 Zakona o bankama ne narušava nijedno od Ustavom utvrđenih načela, te stoga predlažu da Ustavni sud, odbije predlog za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o bankama, koju je Ustavnom sudu podnio Upravni sud.

– Evidentno je da bi svoje pravo na pokretanje upravnog spora tužena banka kojoj je oduzeta dozvola za rad i nad kojom je otvoren postupak stečaja mogla ostvariti putem svog punomoćnika kojem su nadležni organi društva ovlašćeni za zastupanje izdali punomoćje za pokretanje uravnog spora protiv ovih akata, a prije otvaranja stečajnog postupka. Ovo punomoćje po sili zakona i gore navedenom članu 123 stav 1 Zakona o bankama prestaje samo za ograničeno vrijeme trajanja privremene uprave od najduže devet mjeseci, dok otvaranjem stečajnog postupka prestaju samo ovlašćenja prokuratora, po osnovu člana 28 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka, i punomoćja koja se odnose na imovinu koja ulazi u stečajnu masu, ali ne i punomoćja za vođenje sudskih sporova koje je stečajni dužnik izdao prije otvaranja stečaja – piše u mišljenju Vlade koje je usvojeno na jučerašnjoj sjednici.

(Cijeli tekst u današnjem Danu)

Check Also

Popović novi stečajni upravnik Solane

Novi stečajni upravnik Solane “Bajo Sekulić” u Ulcinju je Miloš Popović, saznaju “Vijesti”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.