Klijentima Atlas banke do sada isplaćeno 47,6 miliona eura depozita

Isplata se i tokom mjeseca maja odvija bez većih problema na 75 isplatnih mjesta banaka određenih za isplatu (CKB, Hipotekarna, NLB i Societe generale) na teritoriji Crne Gore, saopšteno je iz Fonda za zaštitu depozita (FZD).

“Deponenti su, nakon početnog „pritiska“ na banke (samo u prvom danu isplaćeno je 15,4 miliona eura za 1.804 deponenta), stekli povjerenje u Fond, odnosno, shvatili su da je njihov garantovani depozit siguran i da isti mogu preuzeti u bilo koje vrijeme. Istovremeno, povjerenje deponenata u banke je dodatno ojačano, jer deponenti odlučuju da svoje depozite ponovo ostavljaju na računima kod banaka isplatioca ili drugih banaka po svojem izboru”, navodi se u saopštenju FZD-a.

Do 09. Maja 2019. godine, za ukupno 5.975 deponenata isplaćeno je 47,6 miliona eura ili 53% ukupne obaveze koju ima Fond prema deponentima ove banke.

Kako navode, osnovni problem koji se javio tokom isplate garantovanih depozita predstavlja identifikacija deponenata.

“Naime, veliki broj deponenata je promijenio lična dokumenta, a da o tom nije obavijestio Atlas banku (što je bila obaveza deponenata). Kako je baza deponenata formirana prema dostupnim podacima o deponentima, to prilikom preuzimanja garantovanog depozita, banke isplatioci ne mogu utvrditi identitet deponenta, jer su u bazi Atlas banke registrovani sa drugim dokumentom”, navode iz FZD-a.

Iz Fonda su obavijestili deponente Atlas banke u stečaju da, ukoliko su svoja identifikaciona dokumenta promijenili prije uvođenja ili u toku stečaja, da prilikom dolaska u banku moraju prezentirati kako važeči, tako i stari identifikacioni dokument, kako bi mogli biti isplaćeni.

“Ukoliko deponenti nemaju stari identifikacioni dokument, potrebno je da se obrate stečajnom upravniku Atlas banke u stečaju, kako bi dobili potvrdu da se radi o istom deponentu koji ima depozit u toj banci i sa takvom potvrdom mogu preuzeti garantovani depozit. Takođe, obavještavamo javnost da je deponentima Invest banke Montenegro ad Podgorica u stečaju isplaćeno 17,2 miliona eura ili 77% ukupne obaveze koju Fond ima po osnovu garantovanih depozita IBM banke. Fond će, zajdeno sa izabranim bankama isplatiocima, brzo i efikasno vršiti isplatu garantovanih depozita”, zaključuje se u saopštenju.

Check Also

MOJ LAB poliklinika je prava adresa za razrješenje dijagnostičkih dilema i precizno praćenje toka bolesti

Plućne bolesti, počevši od hronično opstruktivne bolesti pluća (HOBP) i astme kao najčešće spominjanih, do …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *