Jedna banka zainteresovana za imovinu IBM

Stečajni upravnik Invest banke Montenegro IBM banke uputio je svim bankama u Crnoj Gori ponudu za prodaju ustupanjem dijela imovine ove banke drugim bankama. Jedna od banakaje tražila dodatne informacije o strukturi imovine kojaje predmet ponude, kazao je Pobjedi stečajni upravnik IBM-a Milan Rakočević.

On nije naveo ime banke koja je tražila dodatne informacije. Podsjetimo, stečaj je uveden 4. januara, a isplata garantovanih depozita do 50.000 eura preko NLB, Sosijete i Hipotekarne banke počela 28. januara.

Rakočević podsjeća da je stečajni upravnik dužan da prodaju imovine banke obavlja po odredbama Zakona o stečaju i likvidaciji banka.

“Stečajni upravnik, u skladu sa odredbama člana 43 stav 9, o izvršenom prenosu imovine obavijestiće povjerioce i dužnike banke”, ističe on i navodi da prodaja automobila banke javnim nadmetanjem po prvom oglasu nije uspjela.

“Raspisan je i drugi oglas o prodaji te imovine. Osim navedenog, nije bilo poziva za javnu prodaju imovine IBM”, pojasnio je on, ističući da ukupnu imovinu IBM, koja čini stečajnu masu, čine sva pokretna, nepokretna, materijalna i nematerijalna imovina, sva potraživanja i sva ugovorna i druga prava.

Na pitanje na koliko je procijenjena imovina ove banke, Rakočević kaže da je u toku reprocjena.

“Na dan otvaranja stečaja ukupna imovina IBM iznosila je 39.789.741 eura. U toku je reprocjena: potraživanja, stečene i založene imovine. Utvrđivanje fer vrijednosti imovine očekuje se okončanjem novih procjena”, objašnjava Rakočević.

Fond za zaštitu depozita već je isplatio većinu garantovanih depozita, novac čeka sve one deponente koji ga još nijesu preuzeli, a koji su uglavnom iz inostranstva. Deponenti imaju pravo na isplatu garantovanog depozita preko banaka u periodu od tri godine, nakon čega se direktno obraćaju Fondu, sve do isteka roka zastarjelosti potraživanja, odnosno deset godina.

Rakočević kaže da obaveze prema deponentima, za depozite koji su predmet isplate iz stečajne mase, iznose 39.579.697 eura.

“Obaveze prema Fondu za zaštitu depozita, po osnovu garantovanih depozita, iznose 22.333.240 eura. Prema deponentima, za depozite veće od iznosa garantovanog depozita obaveze su 17.246.457 eura”, ističe stečajni upravnik.

Stečajni upravnik je, da bi što efikasnije okončao stečaj, angažovao i dio bivših radnika ove banke.

“Za što efikasnije okončanje poslova u stečaju, tokom januara i februara tekuće godine stečajni upravnik je, uz prethodnu saglasnost Centralne banke angažo-vao 10 bivših radnika IBM. Broj angažovanih zavisi od potreba, sa tendencijom smanjenja”, rekao je Rakočević.

Pobjeda, CdM 

Check Also

Fejsbuk aktivira kriptovalutu možda već u januaru

Fejsbuk i njegovi partneri spremaju se da izdaju kriptovalutu libru već u januaru naredne godine, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *