Klijenti iz Crne Gore će tražiti poništenje kredita indeksiranih u francima

Klijenti iz Crne Gore koji su uzimali kredite u švajcarskim francima ohrabreni su odlukom Vrhovnog suda Hrvatske u slučaju Dunai, kojom je utvrđeno da nijedan zakon ne može umanjiti zaštitu garantovanu pravom Evropske unije i da ugovori indeksirani u švajcarskim francima ne mogu opstati. Odnosno, to bi značilo da klijenti iz Crne Gore koji su konvertovali kredite iz franka u euro, mogu tražiti povraćaj novca koji su dali preko iznosa koji se odnosi na glavnicu kredita. Odnosno, mogu tražiti da im se isplati kamata.

Predstavnik klijenata iz Crne Gore Dragan Senić kazao je da to važi za sve kredite.

“I otplaćene i neotplaćene i konvertovane. Dakle, svi imaju pravo na sudsko obeštećenje i pravo na povrat svega nezakonito stečenog od strane banke ili u slučaju klijenata iz Hrvatske od strane banaka”, rekao je Senić za “Dan.

On je nedavno kazao da će klijenti iz Crne Gore tražiti pred domaćim sudovima poništenje svih ugovora sa valutnom klauzulom, odnosno svih kredita indeksiranih u francima. To je kazao nakon presude Evropskog suda pravde u Luksemburgu koji je donio presudu da su svi ugovori sa valutnom klauzulom ništavni, odnosno da ako je valutna klauzula ništavna, i ugovor je ništavan. Evropski sud pravde je tu presudu donio u vezi sa jednim slučajem takvog kredita u Mađarskoj, polovinom marta.

Vrhovni sud u Hrvatskoj je presudom utvrdio da činjenica da je potrošač sklopio dodatak ugovoru o kreditu i sproveo konverziju iz franka u euro ne znači da je time izgubio pravni interes za utvrđenje da su pojedine odredbe ugovora o kreditu ništavne.

“Ništavost nastupa po samom zakonu, i nastaje od samog trenutka sklapanja pravnog posla pri čemu ništavan ugovor ne postaje valjan ni kad uzrok ništavosti naknadno nestane (čl 326 st 1.300), osim u izuzetnim uslovima koje propisuje čl 326 st 2. 300, a koji u predmetnom slučaju nijesu ispunjeni (da je zabrana manjeg značaja i da je ugovor u cijelosti ispunjen). Potrošač ima pravni interes i može tražiti utvrđenje ništavosti pojedinih ugovornih odredbi kako bi na temelju toga ostvario eventualna prava za koja smatra da mu pripadaju. Pogrešan je zaključak nižih sudova da potrošač nema pravni interes zahtijevati utvrđenje ništavosti zbog toga što je sklopio dodatak ugovoru kojim su izmijenjene odredbe ugovora”, piše u presudi Vrhovnog suda koju je citirala Udruga franak.

Senić je pojasnio da klijenti u Crnoj Gori, na osnovu ove dvije presude Evropskog suda EU i Vrhovnog suda Hrvatske, mogutražiti da im banka vrati sav novac koji je uzela preko glavnice.

U Crnoj Gori imaju 762 klijenta koja su od Hipo Alpe Adrija banke, sadašnje Adiko banke, uzeli kredite indeksirane u francima. Kada je u Crnoj Gori usvojen Zakon o konverziji, Adiko banka je tražila da Ustavni sud poništi taj zakon. Međutim, Ustavni sud je odbio inicijativu banke. Nakon usvajanja Zakona o konverziji, mnogi klijenti su uzeli kredite kod drugih banaka i zatvorili kredite kod Adiko banke.

U Srbiji smanjili dug 38 odsto

Presuda Evropskog suda je bila i pokretač rješavanja problema po pitanju kredita u “švajcarcima” u Srbiji. Tamošnja vlada je nedavno usvojila zakon, leks specijalis, o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, prema kojem će se preostali dio duga građana konvertovati u euro i umanjiti za 38 odsto. Takođe, kamata fiksna nakon konverzije neće prelaziti četiri procenta. U Crnoj Gori su krediti konvertovani u euro, a kamata je bila 8,2 odsto nakon konverzije.

Check Also

Telenor: Platite račun online i bez provizije

Telenor je svojim postpejd korisnicima omogućio da svoje račune plate online i bez provizije, putem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *