Vektra Boka u gubitku preko 200.000

Hotelsko-turističko preduzeće (HTP) Vektra Boka završilo je prvi kvartal sa neto gubitkom od 209,89 hiljada eura, dok je u istom periodu prošle godine ostvarila dobit od 2,32 hiljade eura.

Poslovni prihodi kompanije su u periodu od januara do kraja marta pali 4,3 puta na 42,06 hiljada eura.

Poslovni rashodi su, prema izvještaju o poslovanju objavljenom na sajtu Montenegroberze, porasli 1,4 puta na 251,96 hiljada eura, od čega se na troškove zarada, njihovih naknada i ostalih ličnih rashoda odnosilo 146,35 hiljada eura.

Troškovi materijala su iznosili 6,04 hiljade eura, amortizacije i rezervisanja 36,59 hiljada eura, a ostali poslovni rashodi su bili 62,98 hiljada eura.

Ukupna aktiva kompanije na kraju marta iznosila je 54,69 miliona eura, što je 3,6 odsto više nego u uporednom periodu.

Akumulirani gubitak kompanije iznosi 37,59 miliona eura, a neraspoređena dobit 47,61 hiljadu eura.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su 13,82 miliona eura, a kratkoročna 5,48 miliona eura.

Vlasnik 59,45 odsto akcija Vektra Boke je Vektra Montenegro, dok 33,34 odsto posjeduje Vektra Investments.

Stečaj je u kompaniju uveden u junu 2015. godine, zbog duga od četiri miliona eura prema Crnogorskoj komercijalnoj banci (CKB).

Plan reorganizacije izglasan je krajem 2015, ali ga je zbog žalbe OTP faktoringa u aprilu prošle godine poništio Apelacioni sud i vratio predmet na ponovni postupak.

Privredni sud je krajem februara 2017. godine prihvatio Plan reorganizacije Vektra Boke.

Check Also

Statis u partnerstvu sa kraljevićima iz Emirata, moguć ulazak Alfa Dabi fonda u Sveti Stefan

Alfa Dabi Holding (Alpha Dhabi), investicioni fond kraljevske porodice Al Nahijan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.