Siva ekonomija i rad na crno veliki problem

Novi zakon o radu prema planu trebalo bi da bude usvojen u drugom kvartalu ove godine, a tim aktom, između ostalog, unaprijediće se položaj zaposlenih, ali i suzbiti siva ekonomija i rad na crno, istakao je u intervjuu za Pobjedu ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.

On očekuje da, iako na posljednjoj sjednici Socijalnog savjeta nije postignut dogovor da se prihvati prijedlog Vlade da se minimalna zarada poveća sa 193 na 222 eura, na sljedećoj dođu do kompromisa.

“Odredbama novog zakona o radu i njegovom implementacijom poboljšaće se položaj zaposlenih i unaprijediti njihova prava koja proizilaze iz radnog odnosa. Uravnotežiće se pristup ostvarivanju interesa zaposlenih i poslodavaca i postići potpuna fleksibilnost u pogledu postupka zasnivanja i prestanka radnog odnosa na brz, jednostavan i ekonomičan način, bez administrativnih barijera. Redefinisaće se pojedini instituti postojećeg zakona čiji je cilj sprečavanje, odnosno pronalaženje mehanizama i instrumenata za suzbijanje sive ekonomije na tržištu rada i rada na crno, čime će se dati podsticaj novom zapošljavanju. U značajnoj mjeri će se sprovesti aktivnija uloga Inspekcije rada, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova i sudova u potpunijoj i sveobuhvatnijoj zaštiti prava zaposlenih”, rekao je on.

Purišić je istakao i da je Programom rada Vlade za 2019. predviđeno je utvrđivanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i da će se tim zakonom, radi održivosti penzijskog sistema, veće pravednosti i adekvatnosti penzijskih davanja, preispitati zakonski uslovi koji omogućavaju ranije penzionisanje.

“Sve to bi trebalo da utiče na sprečavanje ranog napuštanja tržišta rada i ranijeg penzionisanja. U vezi sa ovim zakonom i konkretnim zakonskim rješenjima, nastaviće se konsultacije u okviru Vlade. Potrebno je obaviti konsultacije sa socijalnim, kao i našim evropskim partnerima. Očekujem da će i ovaj zakon biti usvojen ove godine”, dodao je on.

Odgovarajući na pitanje očekuje li podršku Socijalnog savjeta na prijedlog da se minimalna cijena rada poveća i može li se i sljedeće godine očekivati povećanje Purišić je rekao da predstavnici Vlade, sindikata i poslodavaca na prethodnoj sjednici Socijalnog savjeta nijesu uspjeli da usaglase stavove po pitanju povećanja minimalne zarade, poskupljenja električne energije i Prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskoinvalidskom osiguranju.

“Optimista sam da ćemo na sljedećoj sjednici, 8. maja, naći neko rješenje. Do rješenja se nije došlo jer su predstavnici sindikata zahtijevali da se o temama povećanja minimalne zarade, poskupljenja električne energije i izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju raspravlja u paketu. Da bi prijedlogbio usvojen potreban je konsenzus, odnosno da ga podrže sva tri socijalna partnera”, istako je ministar.

U izvještaju ombudsmana o radu za prošlu godinu istaknuto je da su u radu privatnog sektora zabilježili dosta problema, pogotovo kada je u pitanju uručivanje otkaza ženama zbog korišćenja porodiljskog odsustva.

“Porodilje u smislu odredbi Zakona o radu uživaju posebnu zaštitu. Ovaj segment prava je u Crnoj Gori na visokom stepenu usaglašen sapravnom tekovinom Evropske unije i principima Međunarodne organizacije rada. Poslodavac ne može da odbije da zaključi ugovor o radu sa trudnom ženom, niti trudnoća smije biti osnov za otkaz ugovora o radu. Nadalje, zakonom se propisuje zaštita trudnica u smislu da se zaposlenoj ženi koja ima zasnovan radni odnos na određeno vrijeme, a predmetni ugovor ističe za vrijeme perioda korišćenjapravanaporodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo, taj ugovor prođužava sve do povratka sa odsustva. Ukoliko se ipak desi da poslodavac prekrši to pravilo, zaposlena ima pravo na zaštitu preko Inspekcije rada ili nadležnog suda”, naveo je Purišić.

Prema njegovim riječima važno je istaći da za vrijeme porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva, zaposlena ima pravo na naknadu zarade kao da je na radu i da se po isteku ovog odsustva vraća na svoje radno mjesto ili na odgovarajuće radno mjesto sa najmanje istom zaradom.

(Pobjeda)

Check Also

Voli i Mastecard poklonili stan

Kompanija Voli je u saradnji sa Mastercardom organizovala nagradnu igru Naša bašta. Nagradna igra počela …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *