Poreska uprava

Tokom ljeta preko 80 poreskih inspektora će biti na terenu 24 sata

U Poreskoj upravi (PU) očekuju da će tokom predstojeće ljetnje turističke sezone najveći rast naplate budžetskih prihoda imati u avgustu i septembru, i to u iznosu od oko 100 miliona eura.

Portparolka Poreske uprave (PU), Milica Vuletić, kazala je agenciji Mina-business da bi naplata prihoda u junu i julu trebalo da iznosi od 82 do 90 miliona eura.

„Uz sva zalaganja i napore PU očekujemo da će trend uspješne naplate iz prva dva kvartala biti nastavljen u trećem, kao i da će zacrtani planovi biti ostvareni, i čak premašeni“, rekla je Vuletić.

Ona je saopštila da je za to potrebna dobrovoljna poreska disciplina, odnosno dobrovoljnost poreskih obveznika u izmirivanju obaveza.

„U tom smislu naglašavam da najveći dio poreskih obveznika uredno izmiruje svoje obaveze, dok će za onaj manji dio, koji posluju u sivoj zoni, Poreska uprava nastojati da primjenom prinudnih mjera obezbijedi sve pripadajuće obaveze“, navela je Vuletić.

Ona je dodala da ljetnja turistička sezona predstavlja važan period za ukupnu privredu, ali i PU, imajući u vidu da se zbog pojačanog obima poslovne djelatnosti i rada preduzeća očekuju znatno veći priohodi u odnosu na ostatak godine.

„U tom smislu je važno da PU i sve njene službe obezbijede da poreski obveznici prijave i uredno izmire sve obaveze koje dospijevaju po osnovu prihoda koje ostvare tokom sezone“, kazala je Vuletić.

Ona je podsjetila da je PU, kao i u prethodne tri godine, organizovala kampanju pod nazivom Poreski karavan, kako bi poreske obveznike upoznala sa pravima i obavezama koje proističu iz poreskih propisa, rastumačila im neke nedoumice i podsjetila ih na potrebu dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa.

„Međutim, tu su i naše inspekcijske službe koje će u sezoni biti zadužene da obezbijede uredno poslovanje svih obveznika, odnosno da oni koji neposluju regularno budu sankcionisani zarad zaštite budžetskih prihoda, lojalne konkurencije i fer tržišne utakmice“, saopštila je Vuletić.

Ona je navela da postoji rizik od rasta sive ekonomije tokom ljetnjih mjeseci, ali da u PU, zahvaljujući aktivnostima koje sprovode, očekuju da će sankcionisati značajan njen segment, odnosno da će imati trend povećanja poreske discipline i poštovanja poreskih propisa.

“Tokom ljetnjih mjeseci preko 80 poreskih inspektora će biti na terenu i to na 24-satnoj osnovi. Najviše će ih biti u gradovima i opštinama gdje je najosjetljivija turistička sezona, ali obezbijedićemo pokrivenost cijele teritorije Crne Gore, tako da će se na one koji ne budu regularno poslovali primjenjivati zakonom propisane mjere kako bi se sankcionisali”, rekla je Vuletić.

Ona je saopštila da se najčešće neregularnosti na koje PU nailazi tokom inspekcijskog nadzora odnose na porez na dodatu vrijednost (PDV), odnosno izbjegavanje porskih obveznika da evidentraju promet preko poreskih registar kasa i da krajnjim korisnicima izdaju fiskalne račune.

Inspektori, kako je objasnila Vuletić, tada primjenjuju mjere propisane zakonima o PDV, poreskoj administraciji i o sprječavanju nelegalnog poslovanja.

„Često se tokom kontrola nailazi na situaciju da u uslužnim i ugostiteljskim objektima rade radnici koji nijesu prijavljeni PU. Tada se izriču mjere kako bi se ti radnici prijavili, a njihovi poslodavci uredno prijavili poreze, doprinose i druge dažbine na zarade zaposlenih“, kazala je Vuletić.

Poreski inspektori, prema njenim riječima, nailaze i na situaciju da poreski obveznici neuplaćuju dnevne pazare i tada im se izriču mjere vezane za Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja.

Vuletić je najavila da će poreski inspektori tokom predstojećih praznika kontrolisati regularnosti rada poreskih obveznika, posebno imajući u vidu da turistički poslenici najavljuju početak značajnije faze ljetnje turističke sezone već od 1. maja.

„U tom smislu podsjećam poreske obveznike na važnost regularnog poslovanja i prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza, jer su budžetski prihodi neophodni za finansiranje infrastrukturnih potreba u državi, ali i zbog fer tržišne utakmice“, poručila je Vuletić.

Check Also

Crnogorski elektroprenosni sistem dijeli dividendu od preko 7,4 miliona eura

Održana je deveta vanredna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, kojom je predsjedavao v.d. izvršnog direktora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *