Poreska uprava spremila nova rješenja o utaji poreza preko Atlas banke

Poreska uprava (PU) do kraja maja treba da donese nova rješenja o poreskom dugu firmi koje su poslovale preko e-commerca Atlas banke i koje se nalaze pod istragom Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) za utaju poreza i pranje novca.

Direktor PU Miomir M. Mugoša očekuje da krajem ovog mjeseca ta rješenja budu izvršna i da počne naplata poreskog duga od 63 firmi kojima je SDT blokiralo oko 63 miliona eura. Plan je da iz te sume PU namiri dug prema državi.

Mugoša je te informacije saopštio juče na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet gdje je održano kontrolno saslušanje Mugoše i ministra finansija Darka Radunovića u vezi s efektom primjene Zakona o reprogramu poreskog duga.

Poslanik SDP-a Raško Konjević je postavio pitanje Mugoši da li je PU donijela nova rješenja za firme koje su poslovale preko e-comerca Atlas banke.

“Vijesti” su početkom februara objavile rješenja u kojima je Ministarstvo finansija poništilo više rješenja PU o postojanju poreskog duga firmi koje su poslovale preko e-komerca Atlas banke i koje se nalaze pod istragom SDT-a za utaju poreza i pranje novca, Direkcija za drugostepeni postupak Ministarstva finansija u rješenjima navodi da postupak PU “nije pravilno sproveden, tako da ni samo rješenje nije pravilno i na zakonu zasnovano”, kao i da je osporeno rješenje “doneseno uz povredu načela utvrđivanja istine”.

Ministarstvo navodi da PU nije mogla sva primanja ocijeniti kao prihode, niti sve odlive kao rashode preduzeća.

Mugoša je objasnio da je Ministarstvo finansija potpunio opravdano poništilo prvostepena rješenja PU zbog nedokumentovanih dokaza PU.

“Nakon što je u Atlas banci uvedena privremena uprava i ušlo tužilaštvo, PU je dobila trgovačke ugovore, izjave i potvrde pisane da su ta preduzeća i ti izvršni direktori jedni koji su trgovali. Dva i po mjeseca radimo na ovome vrlo odgovorno, jer bi nas i mala greška dosta koštala. Prvo rješenje je donijeto prije nekoliko dana i svi zapisnici u 62 slučaja su završeni. Sad imaju rok da se izjasne u vezi sa zapisnikom i nakon toga očekujem da PU do kraja maja sva rješenja donese i da krajem maja ona budu izvršna i da imamo mogućnost da naplatimo sredstva koja je SDT blokirao”, kazao je Mugoša.

On je objasnio da za 67 firmi koje su ugašene i gdje na njihovim žiro- računima nema ni eura PU neće moći da naplati dug prema državi po osnovu poreza na dobit.

Na osnovu istrage i sumnji u navodnu utaju poreza preko e-comerc transakcija SDT je 12. juna prošle godine blokiralo 63 miliona eura na računima Atlas banke.

Novac se odnosio na klijente koji su koristili e-komerc. Centralna banka (CBCG) u svojoj kontroli iz septembra prošle godine iznos blokiranih sredstava isključuje iz obračuna likvidne aktive. Kontrolori u izvještaju navode da je taj događaj, kao i zapljena 15 miliona zbog spornog duga firmi Kaspia, bio razlog da likvidnost banke u tom trenutku bude ispod zakonskog minimuma.

Na osnovu tog izvještaja svojih kontrolora CBCG kasnije uvodi prinudnu upravu u decembru prošle godine. Nakon dvije neuspjele dokapitalizacije u banci u vlasništvu biznismena sa Interpolove potjernice Duška Kneževića, CBCG je uvela stečaj početkom aprila.

(Vijesti)

Check Also

Stečajna uprava Atlas banke prodaje nepokretnosti u Budvi za 3,58 miliona eura

Stečajna uprava Atlas banke objavila je javni poziv za učešće na nadmetanju za prodaju nepokretnosti …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *