Crnogorski Telekom: Rast broja korisnika i stabilizacija ukupnih prihoda

U prvom kvartalu 2019. godine Crnogorski Telekom je zabilježio rast broja korisnika kod većine usluga, saopšteno je danas iz te kompanije.

Rasla je korisnička baza u fiksnom internetu, TV uslugama, mobilnoj telefoniji kao i u ukupnom broju korisnika mobilnog interneta, u odnosu na isti period prošle godine. Značajan rast od osam odsto zabilježen je u postpejd segmentu, gdje je kompanija učvrstila lidersku poziciju, kako kod poslovnih, tako i kod fizičkih lica.

Na kraju perioda izvještavanja bilo je aktivno 350 hiljada SIM kartica Crnogorskog Telekoma, što je za dvije hiljade više u odnosu na uporedni period. Rast u mobilnom segmentu posljedica je uvećanja baze postpejd kartica za 16 hiljada, tj osam odsto. Kompanija je strateški orjentisana na uvećanje postpejd segmenta, pa je učešće postpejd usluga u ukupnom broju mobilnih korisnika poraslo na 66 odsto, u odnosu na 62 odsto u istom periodu prošle godine. Broj korisnika mobilnog interneta porastao je za 11 hiljada, odnosno sedam odsto, u odnosu na uporedni period, i iznosio je 170 hiljada.

Ukupni prihodi su iznosili 19 miliona i manji su za 0,4 miliona ili 2,2 odsto u odnosu na prvi kvartal prethodne godine, što je uporedivo sa kretanjem u prošloj godini, a znatno bolje od trendova iz ranijih godina. Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), isključujući posebne uticaje i nakon najma, iznosila je 6,2 miliona, što je 8,5 odsto manje u odnosu na uporedni period. Na operativnu dobit, u značajnoj mjeri uticala je primjena novih računovodstvenih standarda u ovoj i prošloj godini.

Neto dobit iznosila je 63 hiljade eura. Smanjenje dobiti uslovljeno je, kako smanjenjem operativne dobiti, tako i znatno većim obimom investicija u ranijim godinama, kao i uvećanjem vrijednosti kompanije, koje je uslovilo veći trošak amortizacije u 2019. godini.

Iz Telekoma ističu da je nivo investicija u protekle tri godine iznosio više od 92 miliona eura, što je nesumnjivo rezultiralo unapređenjem kvaliteta servisa, a samim tim i rastom povjerenja korisnika.

„Raduje nas što možemo reći da je na kraju prvog kvartala 2019. godine zabilježen porast broja korisnika kod većine naših usluga. Pozitivni trendovi u korisničkoj bazi rezultat su investicija u dalji razvoj infrastrukture u fiksnom i mobilnom segmentu, kao i stalnih inovacija u portfoliju proizvoda i usluga. Profitabilnost je na nivou očekivane i odraz je povećanog obima investicija“, izjavila je Dina Cibulskaja, izvršna direktorka kompanije.

Širenje pokrivenosti optičkom i Turbo DSL mrežom, investicije u kvalitet mobilne mreže

Nastavljeno je širenje optike i Turbo DSL-a, kako bi korisnicima omogućili pristup najkvalitetnijoj mreži. Optika je sada dostupna u 86 hiljada domaćinstava, dok je broj korisnika optičke mreže porastao za 14 odsto u poređenju sa prethodnom godinom i iznosio je 18 hiljada. Turbo DSL je dostigao pokrivenost od 69 hiljada domaćinstava, dok je bilo priključeno 29 hiljada korisnika.

U ovoj kompaniji objašnjavaju da osim povećanja broja korisnika i njihovog povjerenja, o kvalitetu usluga Telekoma najbolje svjedoče nedavno objavljeni rezultati mjerenja kvaliteta mobilnih mreža u Crnoj Gori.

„Telekom zvanično ima najbržu 4G mrežu u Crnoj Gori. Naša fiksna optička mreža takođe nudi superioran kvalitet. Nastavićemo sa daljim investicijama kako bi osigurali da naši korisnici imaju samo najbolje kada su telekomunikacione usluge u pitanju. Prvi kvartal 2019. obilježilo je još jedno važno postignuće – prvi put u Crnoj Gori, u Telekomovoj mobilnoj mreži postignute su brzine od 925 Mbps, dvostruko veće od prethodno izmjerenih u našoj zemlji. Postizanjem ovih brzina, otišli smo korak dalje u unaprjeđenju 4G mreže i korisničkog iskustva i istovremeno najavili pripreme na razvoju 5G tehnologije, kako bi našim korisnicima omogućili pristup još širem spektru savremenih usluga, a ekonomiji Crne Gore pružili nove razvojne šanse. U biznis segmentu fokusirani smo na dalju implementaciju rješenja za pametne gradove i nastojaćemo i ubuduće da budemo prvi partner države ali i poslovnog sektora u procesu digitalizacije“, zaključila je Cibulskaja.

Check Also

Proizvodnja čelika u nikšićkoj Željezari pod znakom pitanja

Skoro sedam mjeseci je od kada je EPCG Željezara Nikšić vraćena pod državno okrilje. Međutim, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.