Agencija za zaštitu životne sredine izdala dozvolu za rad Toščeliku

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine donijela je Rješenje o izdavanju integrisane dozvole, za rad operatera Toščelik, i to za rad postrojenja Čeličane, Kovačnice i Energane i obavljanje aktivnosti proizvodnje čelika i slobodnih otkovaka na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću.

Kako navode iz Agencije, dozvola je izdata u skladu sa obavezama predviđenim Programom mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima, te u skladu sa obavezama iz Rješenja Agencije za zaštitu prirode i životne sredine o davanju saglasnosti na Plan upravljanja otpadom.

“Programom mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima, operater je, u periodu od 2019. godine do 2024. godine, između ostalog predvidio: uvođenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine EMS, u skladu sa međunarodnim satandardom ISO 14001; zamjenu postojećeg kotla (u Energani) za proizvodnju tehnološke pare na ugalj, kotlom na prirodni gas; izgradi sistem (postrojenje) za prečišćavanje otpadnih voda, i drugo”, objašnjavaju iz Agencije.

Naime, kako dodaju, operater je shodno Zakonu o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, Agenciji podnio kompletan zahtjev za izdavanje integrisane dozvole 27.12.2018. godine, za rad postrojenja Čeličane, Kovačnice i Energane, kada je i otpočela procedura za izdavanje integrisane dozvole.

“Operater je uz Zahtjev priložio i svu potrebnu dokumentaciju definisanu Zakonom o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Agencija je 17.01.2019. godine, u dnevnom listu “Pobjeda”, izdala obavještenje o prijemu kompletnog Zahtjeva za izdavanje integrisane dozvole za rad, operatera Toščelik. Javni uvid u Zahtjev za izdavanje integrisane dozvole i prateću dokumentaciju trajao je 15 dana, čime je obezbijeđeno učešće javnosti, zainteresovanih organa i organizacija, kao i predstavnika zainteresovane javnosti”, ističu oni.

Iz Agencije navode da se uvid u zahtjev za ozvršavanje integrisane dozvole mogao izvršiti preko njihovog sajta, a oni dodaju da u zakonskom roku nije bilo mišljenja na Nacrt integrisane dozvole.

“Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je 5. marta ove godine, obrazovala Tehničku komisiju za razmatranje Nacrta dozvole, Zahtjeva operatera i priložene dokumentacije, mišljenja drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti u cilju izrade Izvještaja sa ocjenom uslova utvrđenih u nacrtu dozvole. Tehnička komisija je posebno ukazala na poštovanje obaveza operatera u vezi sa odlaganjem svih vrsta otpada, shodno Rješenju Agencije davanju saglasnosti na Plan upravljanja otpadom, kao i usklađivanja rada Energane u skladu sa važećom zakonskom regulativom iz oblasti zaštite životne sredine”, tvrde oni.

Check Also

Završeno spektakularno prvo izdanje Tomorrow konferencije: Više od 21.000 ljudi ispratilo događaj

Završeno je prvo spektakularno izdanje TOMORROW konferencije koja se od 13. do 15. maja održavala …

Leave a Reply

Your email address will not be published.