Terorizam i politički aktivizam novi izazovi za evropske kompanije

Populizam, protekcionizam i promjenjivo lice terorizma su fenomeni koji se sve češće javljaju u Evropi i širom svijeta.

Aon, vodeća svjetska kompanija za profesionalne usluge, specijalizovana za savjetovanje o riziku, umirovljenju i zdravstvu, objavila je detaljnu analizu ove teme. Analiza pokazuje da je 16% terorističkih napada u 2018. bilo usmjereno ili direktno uticalo na poslovanje.

Sjeverna Amerika i Evropa su uočile smanjeni nivo terorističkih napada motivisanih islamskim ekstremizmom, ali su se napadi motivisani nacionalnim ekstremističkim uvjerenjima povećali.

Terorizam podstaknut desničarskim uvjerenjima u Evropi i Sjevernoj Americi udvostručio se od 2016. godine. Njemačka je iskusila nagli skok desničarskih napada – sa 23 incidenta između 2016-2018, udvostručujući prethodne brojke.

Krajnje desničarski teroristički napadi u Evropi i Sjevernoj Americi su se gotovo udvostručili od 2016. godine. Savjetodavna grupa za rizik i Aon zabilježili su 27 u 2018. godini (u odnosu na 14 u 2016.). Ovaj trend je ostao evidentan 2019. godine, napadom ekstremista krajnje desnice na dvije džamije u Novom Zelandu u kojima je poginulo 50 ljudi.

Islamska država (IS) bila je manje sposobna od prošle godine da izvede bilo kakav napad na Zapadu, ali nedavni ratovi iz Iraka i Sirije, gdje je IS izgubila teritorije, okrenule su smjer IS-a na osjetljivije zemlje sa slabom sigurnošću – Afganistan, Nigerija , Filipini.

U 2018, broj napada u ove tri zemlje se skoro udvostručio, dok je u Evropi, Sjevernoj Americi i Australiji broj napada opao sa 26 (u 2017.) na 11 napada (2018. godine).

Rizik od građanskih nereda u Kini se povećava, štrajkovi i radnički protesti su se pojavljivali sa većom učestalošću tokom prošle godine.

Industrija sporta i zabave veoma je osjetljiva na rizik od terorizma. Veliki napad na sportski događaj ili koncert može imati značajan uticaj na ponašanje potrošača, tako da industrija mora preduzeti odgovarajuće mjere za procjenu, ublažavanje i prenošenje rizika gubitaka koji proizlaze iz terorizma, savjetuje Aon.

“Porast populizma, usred opšteg nezadovoljstva tradicionalnom političkom klasom, povećao je rizik od razornih politika u mnogim zemljama, negativno utiče na njihove ekonomske izglede. Populistička politika može da pogorša politički rizik povećanjem fiskalnih disbalansa i inflacije, kao i rastom izgleda za državnu intervenciju”, izjavila je Paulina ARGUDIN, direktorka, Country Risk Model, Continuum Economics.

“Reakcioni populizam u političkom mainstreamu u nekoliko zemalja dao je ekstremističkim rukama osjećaj prilike za mobilizaciju nasilnih protesta i zastrašivanja oko političkih tema koje izazivaju podjele. Desničarski terorizam je i dalje u velikoj mjeri neorganizovan, ali predstavlja rastuću prijetnju”.

“Preduzeća koja posluju u oblastima u kojima je politički rizik povećan trebaju razmotrati osiguranje koje pokriva vladine odluke koje mogu dovesti do raskida ugovora, kada se uvedu mjere kako bi se stvorile prepreke trgovini, i protiv vladinih akcija koje smanjuju poslovanje i/ili investicije” rekla je Sarah Taylor, šefica za politički rizik i strukturirani kredit u Aonu.

Check Also

Top 10 najvećih kompanija u Indiji

Kada je Indija bila domaćin 13. samita BRICS-a u septembru 2021., bila je šesta po …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *