ECB odlučila da ne mijenja kamatne stope barem do početka 2020.

Upravno vijeće Evropske centralne banke (ECB), na čijem čelu je Mario Draghi, odlučilo je u srijedu da kamatna stopa na operacije glavnog refinansiranja i kamatna stopa za otvorenu ponudu graničnog kredita i otvorenu ponudu graničnog depozita ostane nepromijenjena na niovu 0,00%, 0,25 posto i -0,40 posto.

ECB očekuje da će ključne kamatne stope ostati na sadašnjem nivou barem do kraja 2019. i nešto duže, i u svakom slučaju sve dok je potrebno da se osigura daljnji održivi pristup inflaciji do nivoa ispod dva posto, i blizu te granice, u srednjem roku.

ECB ističe da geopolitički faktori, protekcionističke prijetnje i problemi zemalja u razvoju snižavaju rast u eurozoni. S druge strane, otpornost raste sa rastom zaposlenosti i zarada, što povećava pritisak na inače još uvijek nisku inflaciju.

U takvim okolnostima, još uvijek postoji potreba za podsticajnom monetarnom politikom koja bi osigurala povoljne uvjete finansiranja i podržala ekonomski rast, čime bi se omogućilo da inflacija ostane na održivom putu prema cilju ECB-a, odnosno da je blizu, ali ispod dva posto, istakao je Draghi i najavio nastavak dugoročnih operacija refinansiranja. One bi trebalo da obezbijede dodatne povoljne bankarske zajmove i pristup finansijama za mala i srednja preduzeća.

ECB namjerava da nastavi u potpunosti da refinansira glavnicu dospjelih hartija od vrijednosti kupljenih u okviru programa kupovine obveznica u što dužem periodu nakon datuma kada počne dizati ključne kamatne stope. U svakom slučaju, to namjerava učiniti sve dok je potrebno da se održe povoljni uslovi likvidnosti i veoma stimulativna monetarna politika, najavio je prvi čovjek evropske monetarne vlasti.

Takođe je najavio i treću seriju ciljanih dugoročnih operacija finansiranja (TLTRO III), pri čemu će cijena i drugi tehnički uslovi biti definisani na jednom od narednih sastanaka Vijeća ECB-a.

Evropska centralna banka, sa sjedištem u Franfurtu ključne stope refinansiranja drži niskim još od finansijske krize 2009. Na kraju mandata bivšeg predsjednika Jean-Claudea Tricheta, epizodno i prilično nesretno ih je podigla u ljeto 2011. – i time pomogla razvoju recesije. Kasnije je nastavila da ih snižava i prije tri godine spustila ih je na nula posto, gdje su još uvijek i prema trenutnim prognozama ostaće barem sve do početka 2020. godine.

(Indikator)

Check Also

Održana redovna godišnja Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma

Na današnjoj redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma a.d, održanoj u Podgorici, usvojeni su Finansijski izvještaj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *