Atlas banka: Korisnici kredita da nastave da plaćaju obaveze, ne treba prijavljivati potraživanja

Atlas banka koja je u stečaju obavijestila je danas korisnike kredita da njihove obaveze po ugovorima o kreditu ostaju na snazi i da mogu nastaviti sa redovnom otplatom svojih obaveza.

Korisnicima kredita čije su obaveze dospjele do dana otvaranja stečajnog postupka, a koji imaju depozite u banci, obaveze će biti prebijene u iznosu do visine depozita, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu banke.

U saopštenju se navodi da deponenti da nijesu u obavezi prijaviti svoja potraživanja koja su evidentirana u poslovnim evidencijama banke. Isplata sredstava deponentima do visine garantovanog depozita do 50.000,00 EUR izvršiće se preko Fonda za zaštitu depozita u zakonskom roku od 15 radnih dana,počev od dana otvaranja stečajnog postupka.

O postupku i načinu isplate deponenti će biti blagovremeno javno obaviješteni od strane Fonda za zaštitu depozita, kaže se u saopštenju.

Check Also

Francuska “La Banque Postale” pokrenula novu vrstu mobilnog bankarstva

Francuska “Poštanska banka” je aktivirala svoju mobilnu online bankarsku uslugu. Da bi se razlikovala od …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *