CBCG: Bankarski sistem bilježi pozitivne trendove uprkos stečaju u Atlas i IBM banci

Bankarski sistem u Crnoj Gori je stabilan i bilježi pozitivne trendove, uprkos uvođenju stečaja u Atlas i IBM banci, tvrde u Centralnoj banci.

“Pokazatelji na nivou sistema, koji se odnose na 13 banaka koje imaju dozvolu za rad, ukazuju na veoma stabilne performanse, koje, između ostalog, karakteriše koeficijent solventnosti od 17,29 odsto na 31.decembar 2018. godine, što je značajno iznad minimalno propisanog nivoa od 10 odsto”, kazali su u CBCG.

Ističu da nivo nekvalitetnih kredita, na dan 28.februar iznosi 5,04 odsto, uz iznos kredita koji kasne preko 90 dana od 2,91 odsto, što predstavlja pokazatelj koji se može uporediti sa nivoom prije finansijske krize.

“Na osnovu posljednjih raspoloživih podataka na nivou sistema (28.februar 2019. godine), ključne bilansne pozicije, na godišnjem nivou, bilježe rast, i to: aktiva 7,01 odsto, krediti 12 odsto, depoziti 7,64 odsto i kapital 7,37 odsto”, ističu u CBCG.

Tvrde da depoziti imaju konstantan trend rasta.

“Posmatrajući trend u periodu od 30.novembra 2018. godine, odnosno posljednji izvještajni period prije uvođenja privremenih uprava u IBM i Atlas banci, do 28.februar 2019. godine, očigledan je nastavak trenda rasta depozita iz prethodnog perioda, uprkos njihovom padu na kraju januara 2019. godine, izazvanog uticajem sezone”, kazali su u CBCG.

U ovoj instituciji ističu da pojedini mediji i analitičari na netačan način interpretiraju podatke o nivou ukupnih depozita i likvidne aktive, ne uzimajući u obzir sezonske i ciklične uticaje i/ili upoređujući neuporedive podatke koji se odnose na različit broj banaka u sistemu.

“Kao što se vidi iz tabele, ukupni depoziti kod 13 banaka su, na kraju februara 2019. godine, bili za 2,75 odsto veći u odnosu na kraj novembra 2018. godine, odnosno za 2,22 odsto u odnosu na kraj januara 2019. godine. Da je januarski pad ukupnih depozita posljedica sezonskih oscilacija potvrđuje i činjenica da je do pada ukupnih depozita na nivou sistema došlo i tokom januara 2018. godine u odnosu na nivo ukupnih depozita na kraju 2017. (sa 3,3 miliona eura na 3,2 miliona eura), nakon čega je nastavljen trend rasta ukupnih depozita”, kazali su u CBCG.

Kada je u pitanju struktura depozita, u periodu od 30.novembar 2018. godine do 28.februara 2019. godine, prema podacima za 13 banaka, prisutan je trend rasta obje kategorije nerezidentnih pravnih lica, kao i kategorije pravnih lica rezidenata, dok je registrovano smanjenje ukupnih depozita fizičkih lica rezidenata.

“Činjenica da obje kategorije depozita nerezidenata rastu ukazuje na visok stepen povjerenja nerezidentnih lica u bankarski i finansijski sistem, kao i poslovni sistem u Crnoj Gori, pripremajući se, na ovaj način, za nastavak trenda investiranja u Crnu Goru”, navode u CBCG.

Bankarski sistem Crne Gore je, naglašavaju, izuzetno likvidan.

“Likvidna aktiva za 13 banaka u sistemu je, na 28.maar 2019. godine, veća za 19,6 miliona eura, odnosno za 2,13 odsto u odnosu na dan kada je uvedena privremena uprava u IBM i Atlas banci”, kazali su u CBCG.

Podsjećaju da, prema strogoj definiciji CBCG, likvidnu aktivu čine gotovina, sredstva na žiro računu, depoziti po viđenju kod banaka i polovina obavezne rezerve.

“Stoga nema analitičkog smisla pratiti trendove pojedinih kategorija likvidne aktive, odnosno gotovine, sredstava na žiro računu i depozita po viđenju kod banaka, sa stanovišta uticaja na likvidnu poziciju, što su pojedini mediji činili”, zaključuje se u saopštenju.

Check Also

Rekordni rezultat: U Luci Bar pretovarena dvomilionita tona

Luka Bar postavila je rekord u brodskom pretovaru tereta, pa je tim povodom na Terminalu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.