Podgorički Vodovod otpisao dva miliona eura duga

Državna revizorska institucija dala je uslovno mišljenje na finansijski izvještaj preduzeća Vodovod i kanalizacija Podgorica za 2017. A zbog niza nepravilnosti odlučeno je da se o izvještaju DRI upoznaju Ministarstvo poljoprivrede i Glavni grad. Imaju rok od 30 dana da DRI dostave plan za realizaciju 11 preporuka, a šest mjeseci da preduzmu mjere, prenosi Pobjeda.

U izvještaju koji su sačinili senator Zoran Jelić i predsjednik Senata Milan Dabović se navodi da u poslovnim knjigama nijesu bile evidentirane odložene poreske obaveze, čiji je efekat od 2013. do 2017. ukupno bio 949.902 eura. To je korigovano u prošloj godini.

Direktor kompanije u vrijeme za koje je vršena revizija bio je Vladan Vučelić, a predsjednik borda Petar Živković. DRI je konstatovala da preduzeće ne preduzima sve zakonske mogućnosti za naplatu potraživanja, usljed čega dolazi do zastare.

“Preduzeće je za 2017. otpisalo potraživanja od 2,1 milion eura. Ova potraživanja zastarijevaju za domaćinstva za dvije, a za pravna lica za tri godine. Pravilnikom kompanije određeno je da se zastarjela potraživanja otpisuju i vode u vanbilansnoj evidenciji”, navedeno je u izvještaju.

Iz izvještaja državne revizije se vidi da gotovo da nema zakona koji nijesu prekršili o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, o radu, o porezu na dohodak fizičkih lica, o javnim nabavkama, pravilnik o kontnom okviru i uputstvo za obračun bruto zarada.

Check Also

Da li će nekretninski balon pući?

Da li je tržište stambenih nekretnina izašlo iz pandemije kao pobjednik? Da li je rast …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *