Atlas banka u Podgorici

Atlas Grupa: Ako planira stečaj u Atlas banci, CBCG može izazvati pogubne posljedice

Atlas Grupa oglasila se povodom nagovještaja da Centralna banka Crne Gore planira da uvede stečaj u Atlas banci, na šta, kako su kazali u saopštenju, sumnjaju od početka. Iz Atlas Grupe su upozorili CBCG da svojim neobjašnjivim i nezakonitim odlukama može da izazove pogubne posljedice po Atlas banku, ali i po finansijski i bankarski sistem Crne Gore.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

“Više puta smo se obraćali CBCG i ponudili konkretna rješenja situacije, nastale zbog uvođenja privremene uprave u banci od strane CBCG. Sa velikim žaljenjem konstatujemo da CBCG, ne da nije razmotrila, nego nije
našla ni za shodno da odgovori na naše predloge, što je stvar elementarne korektnosti i poslovne kulture. Podsjećamo sve da akcionari, prama Zakonu o bankama, imaju i dalje sva prava koja su prethodno imali, pa je potpuno neshvatljivo da CBCG kao privremeni menedžer i upravitelj banke ne želi da komunicira sa vlasnicima banke, iako ima zakonsku obavezu da to čini.

Smatramo da je od samog početka i uvođenja privremene uprave, cilj CBCG i g. Žugića, koji očigledno postupa po nečijem planu i nalogu, da banka ode u stečaj. Kao potvrda toga je činjenica da je privremena uprava uvedena na policijski način, uz primjenu, kako privremena upravnica to u svom izvještaju navodi, „interventnih timova“, rušeći na taj način ugled i renome banke. Takođe, u banci za tri mjeseca ništa nije učinjeno, osim što su nagomilani gubici, a ponuda za dokapitalizaciju postojećih akcionara iz redova Atlas Grupe nije ni razmotrena.

Sve ostale aktivnosti CBCG i privremene uprave bile su fingirane radi stvaranja privida u javnosti da nešto pokušavaju u cilju saniranja banke. Sumnjamo da je stvarni interes grupe ljudi koja stoji iza cijelog procesa da se domognu značajne imovine Atlas grupe u Crnoj Gori, da se likvidna sredstva banke, koja su iznosila preko 70 miliona eura, nađu na računima drugih banaka, te da te druge banke preuzmu operacije Atlas banke, prije svega u domenu e-komerca.

Zakon o bankama (član 126.) omogućava da CBCG preduzme i druge korake, osim stečaja i dokapitalizacije, što se uporno skriva od javnosti. Te mjere su i restrukturiranje banke kao i takozvano usaglašavanje poslovanja banke. CBCG nije razmotrila sve opcije saniranja banke, niti je to izgleda bio njen cilj, a bila je dužna da to učini.
Sada pokušava da preinači bilanse banke, kako bi tobože dokazala da postoji osnov za stečaj. Isto to je učinjeno i u IBM banci kada je konstatovano da je imovina niža od obaveza banke, što je predstavljao razlog za oduzimanje dozvole i stečaj banke. Nakon toga se, prema izvještaju stečajnog upravnika, ispostavilo da to nije tačno, već da je  obrnuto.

Ukazujemo javnostida Atlas banka nije banka koja je radila sa gubitkom, da nikada nije bila u situaciji da ne isplaćuje svoja dugovanja, da je raspolagala sa značajnim likvidnim sredstvima na računima, te da je privremena uprava uvedena na bazi tumačenja administrativno – računovodstvenih koeficijenata od strane CBCG. Atlas banka nikada nije nanijela štetu bankarskom niti finansijskom sistemu Crne Gore, već je privlačeći veliki broj inostranih klijenata poboljšavala izgled i perspektivu cijelokupnog bankarskog sistema.

Eventualni stečaj u Atlas banci imao bi dalekosežne posljedice za bankarski sistem i javne finansije Crne Gore. Pored već u javnosti pomenutih 115 miliona evra koje država mora da isplati kao garantne depozite, ona će ostati i bez značajnih direktnih i indirektnih poreskih prihoda, a da ne govorimo o šteti po bankarski sistem i ugled crnogorskih banaka u inostranstvu, njegovu sigurnost i pouzdanost. U slučaju stečaja više od 500 porodica ostaće bez prihoda.

Posebnu težinu ima ponašanje CBCG i pravosudnih organa koji uporno ćute na sva činjenja ove grupe ljudi, što će svakako biti ozbiljna tema u pristupnim pregovorima sa EU. CBCG svjesno rizikuje štetu koju budžet i poreski obveznici mogu pretrpjeti od tužbi koje Atlas Grupa namjerava da pokrene u inostranstvu po više osnova, sa značajnim odštetnim zahtjevima. Tužbe će podrazumijevati arbitražne postupke, kao i postupke pred međunarodnim sudovima.

Isti neshvatljiv odnos kao CBCG pokazuju svojim nepostupanjem pravosudni organi. Podnijete su četiri tužbe Upravnom i Privrednom sudu, od kojih niti po jednoj ništa nije urađeno, iako postoji jasna zakonska odrednica, npr. za slučaj IBM banke, da Upravni sud mora donijeti rješenje u roku od 30 dana. U slučaju Meljine kompleksa tri puta je otvaran stečaj bez osnova da bi svaki put Apelacioni sud poništio odluke Privrednog suda.

Evenutalna odluka o stečaju Atlas banke izazvala bi haos u bankarskom sistemu Crne Gore, prije svega u pogledu značajnog povlačenja stranih klijenata. Njima se na taj način šalje jasna poruka da nisu dobrodošli u Crnu Goru, te da je bankarski sistem za njih nesiguran, a investiciona i pravna sigurnost nikakva. To može takođe imati ogromne posledice na zainteresovanost investitora za program ekonomskih pasoša, odnosno na smanjenje zainteresovanosti za ovaj program.

Atlas Grupa će nadalje preduzeti sve zakonom dozvoljene aktivnosti, uključujući podnošenje novih i dopunu postojećih krivičnih prijava protiv svih odgovornih, uključujući i najodgovornije na čelu sa prvom familijom i g. Đukanovićem, koji očigledno Crnu Goru doživljavaju kao sopstveno vlasništvo i smatraju da mogu da čine što im je volja, postupajući u svom privatnom interesu, a ne u interesu građana Crne Gore, favorizujući određene strukture i određene banke. Na prvom mjestu Prvu banku u kojoj imaju ogroman ekonomski interes.

Podnijete su četiri krivične prijave, od kojih niti jedna nije ni uzeta u razmatranje, dok se na drugoj strani sprovode procesi protiv bivših i sadašnjih zaposlenih u banci i Grupi po hitnom postupku i bez ikakvih dokaza.

Pozivamo pravosudne organe Crne Gore da počnu da se pridržavaju zakona i prestanu da nanose štetu Atlas Grupi, ali i svim građanim Crne Gore, iz razloga što ovakvo njihovo nečinjenje može prouzrokovati višemilionske štete za Crnu Goru i poreske obveznike. Vjerujemo da će svi koji učestvuju u ovim postupcima odgovarati za kriminalna dijela koja čine.”

Check Also

Mastercard i PayPal omogućili Instant Transfer na osam evropskih tržišta

Nakon uspješnog lansiranja u SAD-u i Singapuru, Mastercard i PayPal proširuju dostupnost svoje Instant Transfer …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *