Zeleno svijetlo za pregovore o prodaji Instituta „Dr Simo Milošević“

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, usvojio je danas, na XVI sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za prodaju 56,4806 odsto akcijskog kapitala Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ A.D. Igalo i ovlastio Tendersku komisiju da sa Ponuđačem – konzorcijumom koji čine češka kompanija Philibert.a.s. i crnogorska Vile Oliva d.o.o započne pregovore o zaključenju ugovora o prodaji.

Ponuđena cijena za akcije je 10 miliona eura, dok investicioni program iznosi 27.944.380 eura (rekonstrukcija i modernizacija objekata, unapređenje usluga i dalji razvoj turističkih i medicinskih kadrova). Tenderom je predviđeno i da u ugovor bude inkorporirana izjava Ponuđača o bezuslovnom prihvatanju poštovanja uslova postojećih Kolektivnih ugovora (Opšteg, Granskog i Kolektivnog ugovora kod poslodavca), kao i izjavu da neće zatražiti njihovu izmjenu u periodu od najmanje tri godine od Dana zatvaranja transakcije.

Javni poziv za prodaju objavljen je 16. oktobra 2018. godine sa rokom za dostavljanje ponuda do 14. januara 2019. godine do 12:00 časova. Tendersku dokumentaciju su otkupila tri subjekta, ali je, kako je saopšteno na dan isteka roka, ponudu dostavio samo češko-crnogorski konzorcijum Philibert.a.s. i Vile Oliva d.o.o. Ponuda, je otvorena na sjednici Tenderske komisije održanoj 18. januara, a na sjednici održanoj 24. januara konstatovano je da Ponuda formalno ispravna odnosno da ispunjava uslove definisane Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera i Tenderskom dokumentacijom.

Vlasnici kapitala koji se prodaje su Vlada Crne Gore, Investiciono- razvojni fond Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Check Also

Kako je Švedska profitirala od izbjegavanja karantina

Ekonomija Švedske izvukla je neočekivanu korist od odbijanja da uvede karantin i većine drugih ograničavajućih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *