Triglav dijeli dividendu 2,5 eura po dionici

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav na sjednici 28. 3. 2019. potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Triglav grupe i matičnog društva za 2018. godinu. Poslovanje Triglav grupe je bilo u skladu sa strateškim smjernicama, dostigla je 97,5 miliona eura prije oporezivanja (indeks 115) i povećala rentabilnost kapitala na 10,8 procenata (u 2017. godini 9,3 procenata). Uprava i Nadzorni odbor predložiće Skupštini akcionara isplatu dividendi u visini 2,50 eura bruto po akciji, što predstavlja 70,3 procenata konsolidirane neto dobiti za 2018. godinu. Lovćen Grupa (koju čine Lovćen osiguranje AD, Lovćen životna osiguranja AD i Lovćen auto AD) kao član Triglav Grupe u protekloj poslovnoj godini na veoma zahtjevnom i konkurentnom tržištu uspijeva stabilno poslovati i održavati liderstvo u branši.

Rast premije Grupe na svim tržištima i segmentima osiguranja

Rezultati Triglav grupe za 2018. godinu su dobri i prelaze planirane, što je prije svega posljedica visokog rasta premije osiguranja, povoljnog štetnog rezultata i određenih jedinstvenih događaja, prije svega u posljednjem tromesečju 2018. godine. Obračunata bruto premija osiguranja u iznosu od 1.068 miliona eura za 7 procenata je veća nego u 2017. godini, a Grupa je postigla rast u svim segmentima osiguranja i na svim tržištima. Kombinovani količnik Grupe iznosio je 91,8 procenata. Investicioni prinosi – bez prinosa životnih osiguranika koji preuzimaju investicioni rizik – bili su za 29 procenata niži nego u 2017. godini, što je posljedica nastavka stanja niskih kamatnih stopa na finansijskim tržištima.

Finansijska stabilnost i prijedlog dividende

Grupa ima visoki kreditni rejting „A“. Ista potvrđuje njeno profitabilno poslovanje, vodeći regionalni tržišni položaj i sistematično sprovođenje brojnih strateških aktivnosti u pravcu razvoja i rasta Triglav grupe. Grupa je finansijski stabilna, što joj obezbjeđuje i njena veoma konzervativna i stabilna reosiguravajuća zaštita te razborito upravljanje rezervacijama. U skladu sa ocjenama, adekvatnost kapitala se je krajem 2018. godine kretala u ciljnom rasponu određenom politikom upravljanja kapitala Grupe prema metodologiji Solventnosti II. Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar, ovim povodom kaže: „Predložena dividenda je u skladu sa našom politikom o dividendama koja je održiva i istovremeno atraktivna. Sa njom, na uravnotežen način, obezbjeđujemo dugoročnu finansijsku stabilnost Grupe, omogućujemo njenu rast i razvoj te istovremeno isplaćujemo privlačne dividende našim akcionarima.“ U skladu sa finansijskim kalendarom predviđen je datum zasijedanja redovne skupštine Osiguravajućeg društva Triglav koja će odlučivati o podjeli bilansne dobiti, 28. 5. 2019.

Promjene u Upravi osiguravajućeg društva

Nadzorni odbor je bio saglasan sa predlogom predsjednika Uprave i imenovao Davida Benedeka za člana Uprave Zavarovalnice Triglav, za mandatno razdoblje od pet godina. Za vršenje funkcije člana Uprave Zavarovalnice Triglav potrebno je da se dobije dozvola Agencije za kontrolu osiguranja. David Benedek je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani (1997) i na Indiana University, Kelly School of Business u SAD završio magistarske studije (2000). Ima bogata međunarodna iskustva u oblasti sektora osiguranja i bankarstva, u kojem od 2001. godine obavlja posao na vodećim radnim mjestima. Trenutno vrši funkciju punomoćnika Uprave Zavarovalnice Triglav, a u Upravi će biti nadležan za upravljanje i razvoj zavisnih društava u skladu sa strateškim ciljevima grupe. „Mi smo vodeća regionalna osiguravajuća finansijska grupa koja spaja 40 društava u šest država naše regije. Njihovo efikasno upravljanje, razvoj i rast od ključnog su značaja za postizanje naših strateških ciljeva. Vjerujem da će novi član Uprave svojim stručnim znanjem i dugogodišnjim iskustvom tome dodatno doprinijeti.“, rekao je Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav.

Digitalni godišnji izvještaj

„Daleko idemo da smo vam blizu“ je krovni izvještaj godišnjeg izvještaja Triglav grupe i Zavarovalnice Triglav za 2018. godinu i predstavlja sažetak naglaska u pogledu uspješnog poslovanja i ostvarivanja strategije. U fokusu su usredsređenost na stranku i dinamičko razvijanje novih načina poslovanja uz profitabilno i bezbjedno poslovanje. Interaktivni i integrisani godišnji izvještaj ponovo donosi sveobuhvatan pregled finansijskih i nefinansijskih pokazatelja poslovanja. Isti su predstavljeni u odnosu prema globalnim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda i prate međunarodni standard GRI GS, kojeg je Triglav grupa preuzela među prvima u Sloveniji i u njega već uvela posljednje novosti u oblasti izvještavanja o društvenim uticajima. Izvještaj je objavljen na slovenačkom i engleskom jeziku, a korisnicima omogućuje i interaktivni prikaz finansijskih pokazatelja.

Check Also

Erdogan pozvao Muska da izgradi fabriku Tesle u Turskoj

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je izvršnog direktora Tesle Elona Muska da izgradi fabriku …

Leave a Reply

Your email address will not be published.