Od jula roming kao kod kuće

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana.

U raspravi je istaknuto da je planirano ovaj dokument bude potpisan na drugom Digitalnom samitu zemalja Zapadnog Balkana 4. i 5. aprila 2019. godine u Beogradu, a potpisaće ga ministri resornih ministarstava Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Republike Sjeverne Makedonije i Srbije.

Potpisnice su saglasne da će maksimalne maloprodajne cijene usluga rominga u regionu Zapadnog Balkana biti snižene do nivoa cijena prema pravilu “kao kod kuće“, a primjena sporazuma će početi 1. jula 2019. godine.

“Od 1. jula 2019. do 30. juna 2021. godine, pružaoci usluga rominga u regionu Zapadnog Balkana mogu primjenjivati dodatnu naknadu na domaću maloprodajnu cijenu za pružanje regulisanih maloprodajnih usluga rominga”, navedeno je u Sporazumu.

Za regulisane pozive u romingu neće se naplaćivati naknada za uspostavljanje poziva.

“Ako postoji naknada za uspostavljanje poziva u domaćim maloprodajnim tarifama, ova naknada će biti isključena iz regulisanih maloprodajnih cijena usluga rominga”, ističe se u Sporazumu.

Od 1. jula 2019. godine, mobilni operatori u regionu Zapadnog Balkana će ispuniti sve razumne zahtjeve za veleprodajni pristup romingu pružaocima usluga rominga koji obavljaju djelatnost u regionu Zapadnog Balkana.

“Od 1. jula 2019. do 30. juna 2021. godine, maksimalna prosječna veleprodajna naknada za roming, koju operator posjećene mreže može da naplati od pružaoca usluga rominga za pružanje regulisanih usluga rominga koje započinju u posjećenoj mreži, a koja uključuje troškove originacije, tranzita i terminacije, neće prelaziti 0,05 eura po minuti za regulisane pozive u romingu, 0,02 eura po SMS poruci za regulisanu SMS poruku u romingu i 0,025
eura po megabajtu prenešenih podataka za regulisane usluge prenosa podataka u romingu”, ističe se u Sporazumu.

Kako se dalje navodi, od 1. jula 2020. godine, maksimalna prosječna veleprodajna naknada za roming za regulisanu uslugu prenosa podataka u romingu neće prelaziti 0,015 eura po megabajtu prenešenih podataka.

“Od 1. jula 2021. godine, maksimalna prosječna veleprodajna naknada za roming, koju operator posjećene mreže može da naplati od pružaoca usluga rominga za pružanje regulisanih usluga rominga koje započinju u toj posjećenoj mreži, a koja uključuje troškove originacije, tranzita i terminacije, neće prelaziti 0,032 eura po minuti za regulisane pozive u romingu, 0,01 eura po SMS poruci za regulisanu SMS poruku u romingu i 0,0077 eura po megabajtu prenešenih podataka za regulisane usluge prenosa podataka u romingu”, ističu oni.

Maksimalna prosječna veleprodajna roming naknada za regulisanu uslugu prenosa podataka u romingu će se sniziti na 0,006 eura po megabajtu 1. januara 2022. godine, na 0,0045 eura po megabajtu 1. januara 2023. godine, na 0,0035 eura po megabajtu 1. januara 2024. godine, na 0,003 eura po megabajtu 1. januara 2025. godine i na 0,0025 eura po megabajtu od 1. januara 2026. godine pa nadalje.

“Maksimalne cijene terminacije poziva u mobilnim mrežama za regulisane pozive u romingu koji započinju i završavaju se u regionu Zapadnog Balkana neće prelaziti: 0,04 eura po minuti od 1. jula 2019. godine, 0,025 eura po minuti od 1. jula 2020. godine, 0,016 eura po minuti od 1. jula 2021. godine pa nadalje”, ističe se u Sporazumu.

Dalje se navodi da od 1. jula 2021. godine, pružaoci usluga rominga u regionu Zapadnog Balkana neće naplaćivati dodatnu naknadu na domaću maloprodajnu cijenu korisnicima rominga u regionu Zapadnog Balkana na sve dolazne ili odlazne regulisane pozive u romingu, sve poslate regulisane SMS poruke u romingu i sve regulisane usluge prenosa podataka u romingu, uključujući i MMS poruke, kao ni bilo kakve opšte naknade, za korišćenje terminalne opreme ili usluge u inostranstvu.

Check Also

Fejsbuk aktivira kriptovalutu možda već u januaru

Fejsbuk i njegovi partneri spremaju se da izdaju kriptovalutu libru već u januaru naredne godine, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *