Global Finance proglasio je Banca Intesa za „Najbolju banku u Srbiji”

Međunarodni finansijski magazin Global Finance proglasio je Banca Intesa za „Najbolju banku u Srbiji” za 2019. godinu.

Svoj odabir najuspešnijih banaka u više od 150 zemalja sveta urednici časopisa zasnovali su na analizi brojnih kriterijuma poslovanja, od rasta aktive i inovativnosti proizvoda, do strateških partnerstava i razvoja poslovanja. Pored objektivnih kriterijuma, uredništvo se rukovodilo i ocjenama analitičara, konsultanata i predstavnika bankarskog i korporativnog sektora.

„Izuzetna nam je čast što nam je magazin Global Finance po četvrti put dodelio ovo ugledno priznanje, koje je potvrdilo ispravnost naše poslovne strategije i u protekloj godini. Nastavili smo da bilježimo odlične rezultate, uz rast plasmana građanima i privredi, transformaciju poslovnog modela, kao i dalju digitalizaciju, što će u narednom periodu biti ključni pokretač našeg održivog rasta i zadovoljstva naših klijenata”, izjavila je Draginja Đurić, predsjednik Izvršnog odbora Banca Intesa.

Banca Intesa zauzima vodeću poziciju na tržištu Srbije prema svim ključnim parametrima uspješnosti poslovanja – ukupnoj aktivi, kapitalu, kreditima i depozitima klijenata. Banka posluje sa 1,38 miliona klijenata u segmentu fizičkih lica, malog biznisa, malih i srednjih preduzeća, multinacionalnih i velikih kompanija, kojima stavlja na raspolaganje sveobuhvatnu ponudu modernih proizvoda i uslugu najvišeg nivoa.

Magazin Global Finance, sa sedištem u Njujorku i kancelarijama u Londonu i Milanu, od 1987. godine predstavlja važan izvor finansijskih informacija i analiza za čitaoce u 188 zemalja širom svijeta. Ovaj renomirani časopis izdaje se na mjesečnom nivou u tiražu od preko 50.000 primjeraka.

Check Also

I u krizi depoziti stabilni

Dinamika kretanja depozita tokom godine korespondira sa početkom pandemije, kao i lošijim rezultatima turističke sezone, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *