Priznata potraživanja IBM banke 43,12 miliona eura

Ukupna prijavljena potraživanja Invest banke Montenegro (IBM) u stečaju iznose 43,32 miliona eura, od čega je stečajna uprava priznala 43,12 miliona, saopštio je stečajni upravnik Milan Rakočević.

“Najveća tri prijavljena potraživanja su od Fonda za zaštitu depozita (FZD) 22,51 milion eura, nerezidentnog pravnog lica 6,73 i Investiciono-razvojnog fonda (IRF) 760,99 hiljada eura”, rekao je Rakočević “Vijestima”.

On je kazao da je iskoristio pravo iz Zakona o stečaju i likvidaciji banaka da prenese dio ili ukupnu imovinu, i/ili obaveze banaka na neku drugu banku.

“Ponudu za prodaju ustupanjem dijela imovine banke drugim bankama, stečajni upravnik je uz prethodnu saglasnost stečajnog odbora uputio svim bankama u Crnoj Gori. Jedna od banaka je tražila dodatne informacije o strukturi imovine koja je predmet ponude”, rekao je Rakočević.

On je podsjetio da je u skladu sa odredbama o izvršenom prenosu, obavijestio povjerioce i dužnike banke.

Stečaj je u IBM, u vlasništvu biznismena Duška Kneževića, uveden 4. januara. Povjerioci banke su pozvani da u roku od 30 dana prijave stečajnom upravniku potraživanja sa dokazima.

Prema Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka, prioritet u isplati novca iz stečajne mase imaju Centralna banka po osnovu kredita datih banci ili njenih drugih obaveza, zatim FZD po osnovu isplate garantovanih depozita, nakon čega dolaze na red klijenti za isplatu ostatka novca iznad 50 hiljada eura.

Check Also

Morsko dobro: Investitor na plaži Črvanj devastira obalu

Morsko dobro konstatovalo je da investitor na plaži Črvanj u Baru devastira obalu, dok su …

Leave a Reply

Your email address will not be published.