Atlas banka u Podgorici

Šta čeka zaposlene ako Atlas banka ode u stečaj?

Zaposleni u Atlas banci, u koju je 7. decembra prošle godine uvedena prinudna uprava od strane CBCG, očekuju da će dokapitalizacija biti uspješna i da će Banka nastaviti sa redovnim radom. U slučaju da dokapitalizacija ne uspije zaposleni su nemoćni da bilo šta učine ili promijene jer je tu zakon jasan. Nad Bankom bi se otvorio stečajni postupak, a to znači prestanak radnog odnosa za sve zaposlene, saopšteno je našem portalu iz sindikata Atlas banke.

Predsjednik sindikata Atlas banke Nemanja Ivanović kaže da je dolaskom privremene uprave i uvođenjem moratorijuma došlo je do ograničavanja jednog dijela rada, a akcenat je stavljen na naplatu potraživanja. Od uvođenja morotorijuma, međutim, nikome od 207 zaposlenih, od čega je 170 radnika sa ugovorom na neodređeno vrijeme, nije otkazan ugovor o radu od strane privremenog upravnika.

“Zaposleni prije svega očekuju da će dokapitalizacija biti uspješna i da će Banka nastaviti sa redovnim radom. U slučaju da dokapitalizacija Banke ne uspije zaposleni su nemoćni da bilo šta učine ili promijene jer je tu zakon jasan. Nad Bankom bi se otvorio stečajni postupak, a to znači prestanak radnog odnosa za sve zaposlene. U slučaju najgoreg scenarija primjenjivaće se Zakon o stečaju i likvidaciji banaka tako da sindikat ne moze pruziti nikakvu zaštitu zaposlenima koji će ostati bez posla.  Zaposleni bi eventualno u slučaju stečaja imali pravo na isplatu neisplaćenih potraživanja kod poslodavca shodno odredbama Zakona o stečaju banaka, međutim banka je do sada redovno isplaćivala zarade zaposlenima”, kazao nam je Ivanović.

Sindikalna organizacija Banke je član Sindilkata finansijskih organizacija Crne Gore, koji je u sastavu Saveza sindikata Crne Gore. Kako navodi Ivanović, u ovoj situaciji Sindikat finansijskih organizacija je nemoćan da radnicima pruži bilo kakvu zaštitu osim savjetodavnu.

Poznato je da već duži vremenski period nema granskog kolektivnog ugovora za banke i druge finansijske organizacije, koji bi trebao da bude zaključen između Unije poslodavaca i dva reprezentativna sindikata Sindikata finansijskig organizacija i Sindikata banaka koji je iz Unije slobodnih sindikata. Oko ugovora vođeni su dugi pregovori koji nijesu dali rezultat. Za sada su pregovori zastali, mada se očekuje njihov nastavak“, kaže Ivanović.

Zakon o stečaju i likvidaciji banaka je jasan i u slučaju nepovoljne situacije zaposleni bi ostali bez posla. Sindikat je, kaže Ivanović, sa Centralnom bankom imao komunikaciju ali se iz centralne monetarne institucije nisu izjašnjavali o scenarijima šta bi se desilo sa radnicima u slučaju stečaja. Kako kaže, imajući u vidu ranije slučajeve uvođenja stečaja u bankama jedan dio zaposlenih bi ostao da radi u banci na određeno vrijeme, dok bi većina ostala bez posla.

Ivanović naglašava i da se ne može govoriti ni o socijalnom programu kod banke kojoj prijeti steča.

“Prije nekoliko  godina rađen je socijalni program za zaposlene koji su zbog ekonomskih i organizacionih promjena ostali bez posla i oni su tada proglašeni tehnološkim viškom, tako da im je isplaćena otpremnina shodno kolektivnom ugovoru koji je potpisan između Sindikalne organizacije i Atlas Banke”, kaže Ivanović.

Otvorena dokapitalizacija Atlas banke, prodajom akcija ukupne vrijednosti 22 miliona eura, trebalo bi da bude završena narednog petka 29. marta. U slučaju neuspjele dokapitalizacije, privremena uprava prvo će sačekati potvrdu Komisije za hartije od vrijednosti, a tek onda odlučiti o daljim koracima.

Privremena upravnica Tanja Terić, koju je imenovala CBCG, pozvala je 16. januara postojeće akcionare da dokapitalizuju ovu banku sa 22.000.080 eura na osnovu prava preče kupovine 88.710 običnih akcija pojedinačne nominalne vrijednosti od 248 eura.

Check Also

Najveće žrtve trgovinskog rata SAD i Kine su Japan, Južna Koreja i Tajvan

Japan, Južna Koreja i Tajvan najveće su žrtve trgovinskog rata SAD i Kine, ocijenio je …

One comment

  1. Zna li ko sleduje li ih otpremnina od Fonda rada?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *