Neće biti dvostrukih naknada za Krnovo

Kompaniji Krnovo Green Energy, u čijem vlasništvu je vjetroelektrana Krnovo, neće se duplo naplatiti naknada za rad Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE) kroz plaćanje cijene korišćenja sistema, saopšteno je na jučerašnjem okruglom stolu Regulatorne agencije za energetiku (RAE).

Predstavnica RAE Marija Vujović objasnila je da dio naknade za rad operatora tržišta, koji pokrivaju regulisani subjekti, predstavlja opravdani trošak pružanja usluge prenosa i distribucije.

Visok procenat

“Tržišni subjekti mogu dio naknade, koji sami snose, prenijeti u cijenu svog proizvoda, odnosno usluge zavisno od poslovne politike. Metodologijom će biti definisano naplaćivanje od novih učesnika”, kazala je Vujović u raspravi o Nacrtu metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije.

Predstavnica Krnova Andrijana Marić smatra da je predloženi procenat previsok, jer će veći dio naknade morati da plati Krnovo.

“Naknadu za COTEE od regulisanih djelatnosti plaća krajnji kupac, ali je pitanje na koga Krnovo da prenese taj trošak, s obzirom da smo neregulisana djelatnost”, navela je Marić, ukazujući na ukupnu naknadu koj a se odnosi na obnovljive izvore.

Zaštita kupaca

RAE je pri koncipiranju nacrta Metodologije, kako je ukazala Vujović, imala u vidu obezbjeđenje zaštite krajnjih kupaca.

“Defininisana su rješenja za prevazilaženje određenih problema koji su se javili u praksi u proteklom perioda, a odnose se na nabavku sredstava i opreme potrebne za obavljanje regulisane djelatnosti i računovodstveni gubitak koji nastaje usljed vršenja korekcija, koje su u prethodnim periodima vršene u korist kupaca”, kazala je Vujović.

Na okruglom stolu govorili su i predstavnici Elektroprivrede, Crnogorskog elektroprenosnog sistema, Crnogorskog elektrodistributivnog sistema i Berze električne energije. Javna rasprava o nacrtu metodologije otvorena je do 26. marta.

Check Also

Najveće žrtve trgovinskog rata SAD i Kine su Japan, Južna Koreja i Tajvan

Japan, Južna Koreja i Tajvan najveće su žrtve trgovinskog rata SAD i Kine, ocijenio je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *