Dejan Pavlović, direktor Porsche finansijske grupe: Budućnost lizinga je u uslugama i dodatnim vrijednostima

Kakvo je stanje lizing industrije u zemlji i regionu? Kakva je budućnost lizinga? Kako kretanja i razvoj automobilske industrije utiču na budućnost lizinga? Da li će se vozila kupovati, iznajmljivati ili dijeliti?
Odgovore na ova pitanja i svoju ocjenu u intervjuu za Bankar.rs daje Dejan Pavlović, direktor Porsche finansijske grupe za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju i Bosnu i Hercegovinu.

Kakvo je trenutno stanje domaće lizing industrije?

Srpsko lizing tržište u odnosu na prethodnu godinu bilježi rast od 17 odsto i trenutno su ukupni plasmani kroz lizing industriju na nivou od oko pola milijarde eura. To je pak iznos koji je duplo manji u odnosu na onaj koji smo imali 2008. godine, prije svetske ekonomske krize. U posljednjih četiri do pet godina, sa rastom privredne aktivnosti, raste i lizing industrija.

U segment putničkih i lakih dostavnih vozila, prodaja istih bilježi rast iz godine u godinu, te tako i broj lizing ugovora u ovom segmentu bilježi rast. Prethodne godine stigli smo do situacije da je svako četvrto vozilo koje je prodato u Srbiji, finansirano putem lizinga.

Svaka grana industrije žali se na određene prepreke u poslovanju. Šta su problemi u poslovanju lizing kompanija?

Kao i u svakoj drugoj industriji i kod nas postoje izazovi. Od početka svog razvoja u ovom regionu, lizing je bio nepoznanica i smatrao se za sporednu, konzervativnu industriju. To je uslovilo dosta neusklađenosti zakonskih rješenja sa praksom. Jedna od kočnica razvoja godinama je bio PDV na kamate. Za razliku od kredita lizing je oporeziv i plaća se porez na kamatu zbog čega je on u startu opterećen dodatnim troškom.
Pored ovoga, cijela lizing industrija u Srbiji danas se zalaže za definisanje krivičnog djela utaje predmeta lizinga kao posebnog krivičnog djela, za snižavanje visokog kapitalnog cenzusa za obavljanje poslova lizinga nepokretnosti, za redefinisanje ovlašćenja i nadležnosti izvršnog i upravnog odbora, za usklađivanje zakona o FL i zakona o obaveznom osiguranju i rješavanje problema regresnog prava, zbog činjenice da davalac lizinga ne može da utiče na korisnika lizinga… Dosta je tema o kojima lizing kuće preko svoje asocijacije aktivno razgovaraju sa nadležnim državnim institucijama.

Očekujete li dalji rast lizing industrije? Ne u smislu broja lizing kuća, već rasta kupovine putem lizinga.

Vjerujem da će se rast nastaviti i narednih nekoliko godina jer nema razloga da tako ne bude, pogotovo imajući u vidu određene zakonske promjene koje su najavljene, a prije svega promjenu zakona o finansijskom lizingu. Sve najavljene promjene će doprinijeti daljem razvoju. Promjene su vezane za relaksaciju zakonskih okvira, što bi svakako trebalo da doprinese da se vratimo na rezultate od prije desetak godina.

Da li se domaće tržište već ukrupnjava, odnosno povlače li se oni koji više nisu konkurentni?

Ne bih rekao da nisu konkurentni.Veliki je broj faktora koji utiče na činjenicu da se broj lizing kuća na tržištu smanjuje. Kako su se neke banke povlačile sa tržišta, tako su se povlačile i njihove lizing kuće. Istovremeno, neke banke koje su još uvjek prisutne na domaćem tržištu su ugasile svoje lizing kuće. Prije desetak godina u Srbiji je bilo 17 aktivnih lizing kuća, dok ih je danas 13.
Svakako je tendencija da banke polako uvlače u svoju strukturu lizing kuće. Takozvane bankarske lizing kuće na taj način gube svoju fleksibilnost i brzinu koju su imale ranije i zato lizing kao proizvod gubi te svoje prednosti.

Šta to konkretno znači da budućnost lizinga?

Finansijski lizing kao proizvod nema budućnost!
Lizing kuće, kakve poznajemo danas, nestaće, ući će u strukturu banke i imaće lizing samo kao jedan od svojih dodatnih finansijskih proizvoda. A razlika među njima biće samo u kamatama i ničemu više.
Budućnost je u uslugama i dodatnim vrijednostima koje će biti na raspolaganju klijentima.

Porsche je reklo bi se već okrenut tome?

Naša grupa, zbog specifičnosti grupe koja je vezana za sopstvene uvoznike i brendove, i činjenice da se bavimo isključivo finansiranjem vozila, okrenula se upravo pružanju dodatne vrijednosti klijentima i dodatnih usluga.
Mi nudimo, pored finansiranja, pakete. Primjera radi, našim velikim klijentima koji imaju vozne parkove, nudimo uslugu flit menadžmenta koja podrazumijeva potpuno održavanje voznog parka. Najjednostavnije, pored finansiranja vozila, u mjesečnu ratu mogu biti uključene i neke dodatne usluge, kao što su osiguranje vozila, registracija vozila, menadžment guma, redovni servisi vozila, zamenska vozila i mnoge druge.
Sve ono o čemu su do sada u firmama računa vodili čitavi timovi ljudi, sada je u rukama profesionalaca koji adekvatno mogu odgovoriti na sve zahtjeve i upite klijenata, pratiti, izvještavati i analizirati troškove svake flote i svakog vozila u floti, pojedinačno.

Nude li se takve pogodnosti i fizičkim licima?

Jedini smo na ovom tržištu koji to nude i fizičkim licima. U pitanju je proizvod koji se tove Top Service.
Svaki klijent, fizičko lice, može da odabere onaj paket usluga koji njemu najviše odgovara. Upravo je to ono što predstavlja budućnost lizinga – lizing kao usluga, a ne lizing kao proizvod.

Pošto je vaša grupa prisutna i u zemljama regiona, kakva je situacija u Srbiji u odnosu na komšijska tržišta?

Porsche Banka, kao dio Porsche Holdinga i VW grupe je prisutna u 15 zemalja Evrope i Južne Amerike. U zemljama regiona, za koje smo mi zaduženi, Porsche Banka posluje preko svojih lizing i rent kuća. A prisutni smo i u poslovima osiguranja preko naših brokerskih i posredničkih kuća.
Situacija u cijelom regionu je manje više ista. Isti izazovi ali po meni i isti, ogroman potencijal za dalji razvoj. Navešću vam primjer Crne Gore, gdje na žalost, na tržištu postoje samo dvije aktivne lizing kompanije. Potencijal za razvoj svakako postoji.
U svih pet zemalja regiona za čije poslovanje smo zaduženi, Porsche finansijska grupa je lider u segmentu finansiranja putničkih i lakih dostavnih vozila. Srbija je definitivno lider u regionu, ali u poređenju sa zemljama članicama EU daleko zaostajemo.

Ko je vaša ciljna grupa?

Mi imamo takve proizvode koji odgovaraju svakoj ciljnoj grupi. Nismo usmereni samo na dio tržišta. U okviru grupe, u Srbiji imamo tri firme – Porsche Leasing, Porsche Mobility i Porsche Partner.
Nudimo takve proizvode i usluge koje odgovaraju kako fizičkim tako i pravnim licima. Preduzetnicima ali i velikim flotnim klijentima. To je rezultat dugogodišnjeg rada i iskustva i fokusa na automobilsku industriju. Dolaskom u jedan od salona naših ovlašćnih dilera, klijent na jednom mjestu, iz jedne ruke, dobije vozilo, odgovarajuću finansijsku ponudu, osiguranje.

Koliki dio tržišta držite u Srbiji?

Svako drugo vozilo, tačnije nešto preko 50 odsto novih prodatih kola make VW, Audi, Seat i Porsche u Srbiji je finansirano preko Porše finansijske grupe. Bez obzira na to da li je u pitanju finansijski lizing ili zakup vozila. Ostatak automobila je prodat za keš ili finansiran na neki drugi način.

Kako vidite vezu između razvoja automobilske i lizing industrije?

Tendecija razvoja automobilske industrije će svakako uticati na dalji razvoj lizing usluga. Te tendencije se ogledaju u većoj proizvodnji električnih vozila. Električna vozila brže gube na vrijednosti, imamo često nove modele, sa novim opcijama, što otvara vrata lizing kompanijama.
Sljedeća tendencija je promjena svijesti i potreba novih, mladih generacija. Akcenat se sa vlasništva prebacuje na efikasno korišćenje vozila. Raste potrebe za “dijeljenjem” vozila, takozvanim “car sharing-om”. Još jedna prilika za lizing industriju.
U eri digitalizacije, vrlo brzo ćemo nova električna vozila, konfigurisati, i uz uslugu finansiranja i osiguranja poručivati preko web platformi.
Za kraj možemo reći da nas očekuje zanimljiva i izvjesna budućnost. Naša grupa će svakako nastojati da svojim konceptom i vrhunskom uslugom ostane na poziciji na kojoj se danas nalazi, kako u Srbiji tako i u cijelom regionu.

Check Also

Cijene nafte najviše od 2014. godine

Cijene nafte dostigle su najviše vrijednosti od oktobra 2014. godine, što je posljedica rastućih geopolitičkih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *