ŽICG prinudno naplatila od Montekarga 173 hiljade eura

Željeznička infrastruktura (ŽICG) prinudno je preko sudskog izvršitelja prošle sedmice od preduzeća Montekargo naplatila 173.134,85 eura po osnovu dugovanja. To je “Vijestima” nezvanično rečeno iz nekoliko izvora, a zvanično je to potvrdio i direktor državnog Montekarga Muradif Grbović.

Ou ukupne sume koju je ŽICG skinula Montenargu 161,79 hiljada je bilo namijenjeno za rješavanje stambenih potreba radnika.

“Tačna je informacija da je, u nedostatku novca na redovnim poslovnim računima, prinudnim putem naplaćen novac sa računa na kojem su bila akumulirana sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih”, saopštio je Grbović “Vijestima”.

Sa tog računa, kako je objasnio Grbović, prinudnim putem je “naplaćen iznos od 161.790,51 eura, što će se nadoknaditi prenosom sa redovnih poslovnih računa nakon dogovorene naplate potraživanja od nikšićke firme “Uniprom metali”.

Zbog ove blokade računa, zaposleni u firmi od kraja prošle sedmice strahovali su da im juče neće biti uplaćena februarska zarada, ali je Grbović potvrdio “Vijestima” da je radnicima, ipak, isplaćena ta plata.

“Zahvaljujući dodatnim naporima menadžmenta, isplata zarada zaposlenima za februar ove godine biće izvršena u tačno utvrđenom roku 11. marta ove godine”, zaključio je direktor Montekarga.

Oko novca opredijeljenog za stambene potrebe radnika, menadžment i sindikat radnika Montekarga od kraja prošle godine vode polemiku, koja je okončana na način da se kroz izmjene važećeg pravilnika i menadžerima u narednom periodu dozvoli dodjela novca za ovu namjenu.

Grbović je potvrdio da će ovogodišnji iznos stambenog fonda dopuniti do iznosa od 200 hiljada eura i taj novac će se, nakon sprovedenog konkursa ove godine, podijeliti samo radnicima koji nijesu stambeno zbrinuti.

Gubitak 2,51 milion eura u 2018. godini

Odbor direktora Montekarga juče je na sjednici usvojio izvještaj o poslovanju za 2018, kada je ostvaren gubitak od 2,51 milion eura, a koji će skupština te firme razmotriti 31. marta. Montekargo je prihodovao prošle godine 5,74 miliona, što je čak 35 odsto manje nego u 2017. godini, dok su poslovni rashodi iznosili 8,25 miliona ili četiri odsto manji u odnosu na godinu ranije.

Revizor je dao mišljenje „sa rezervom“ na prošlogodišnje finansijsko poslovanje jer navedeni način priznavanja osnovnih sredstava, kako je utvrđeno, nije u skladu sa zahtjevima međunarodnog računovodstvenog standarda 16 – nekretnine, postrojenja i oprema, kao ni sa usvojenim računovodstvenim politikama.

Uz to, Montekargo je 2018. izmijenio računovodstvenu politiku i ukinuo granične vrijednosti od 500 eura za kapitalizaciju ulaganja, tako da priznaje opremu (alat i inventar i kancelarijsku premu) kao osnovno sredstvo u svim slučajevima kada je korisni vijek sredstva duži od jedne godine, bez obzira na nabavnu vrijednost.

Check Also

Zapadni Balkan: Najviše penzije u Hrvatskoj i Crnoj Gori, najniže u BiH i Srbiji

Mnogi penzioneri u zemljama regije Zapadnog Balkana spadaju u dio populacije koja živi u dosta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *