Kapital banaka 516,8 miliona

Prosječna likvidna sredstva banaka u decembru prošle godine iznosila su 994,6 miliona eura, što je 1,2 odsto više nego u novembru, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG). Prosječna likvidna sredstva u decembru su u odnosu na isti mjesec 2017. godine pala 6,1 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su na dnevnom i dekadnom nivou bili iznad propisanih minimuma, izuzev jedne banke koja je imala dnevne i dekadne koeficijente likvidnosti ispod propisanog nivoa.

Bilansna suma banaka na kraju decembra prošle godine iznosila je 4,41 milijardu eura i neznatno je veća nego na kraju novembra. Bilansna suma u odnosu na decembar 2017. godine porasla je 5,4 odsto, prenosi Mina biznis.

U strukturi aktive banaka, u decembru prošle godine dominantno su učešće od 66,5 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 19,7 odsto, dok se 13,8 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 78,5 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 11,7 odsto, pozajmice sa 6,7 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,1 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju decembra proš le godine iznosio je 516,8 miliona eura i pao je 1,8 odsto na mjesečnom nivou. Na godišnjem nivou ukupni kapital je porastao 0,5 odsto.

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.