Uklanjanje privremenih objekata pravi potez

Za uspješniju i dužu turističku sezonu moramo da promijenimo ponudu i repozicioniramo se na tržištu. Tome u prilog ide i odluka da se uklanjaju privremeni objekti na šetalištima u Primorju, za koju je, kako kaže prof. dr Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, bilo krajnje vrijeme.

Turistička godina je tek počela i on smatra da je rano za neke procjene, ali smatra da je za produženje sezone potrebno da prihvatimo novu marketing strategiju turizma Crne Gore.

Planovi

Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je program privremenih objekata u zoni morskog dobra za period od 2019. do 2023. godine. Prema tom dokumentu, ubuduće neće biti dozvoljeno postavljanje privremenih objekata na šetalištima, jer su gradske zone opterećene. Kako je navedeno, biće uklonjeni i privremeni objekti na lokacijama na kojima, prema usvojenim državnim lokalnim studijama, Javno preduzeće Morsko dobro planira da uskoro realizuje projekte.

– Kada je u pitanju Budva, onda je bilo krajnje vrijeme, ukoliko želimo da se repozicioniramo na najjača emitivna tržišta Evrope. Ponuda u privremenim objektima je bila prilagođena dosadašnjoj strukturi tražnje, gdje dominira rusko i regionalno tržište, koje karakteriše izrazita sezonska koncentracija i relativno niska platežna sposobnost, te dominacija sekundarnog stanovanja u globalnoj strukturi smještajnih kapaciteta Crne Gore. Na tim tržištima je crnogorski turizam već skoro tri decenije u permanentnim gubicima – ocjenjuje Ratković.

On smatra da treba sa ponudom ići ka dugosezonskim i bogatijim zapadnoevropskim tržištima, a za to ne odgovara masovna ponuda privremenih objekata vašarskog karaktera.

– Sigurno da određeni dio te ponude treba preseliti u unutrašnjost budvanskog polja u objektima odgovarajućeg tehničkog standarada, jer za goste kojima takva ponuda odgovara treba je na adekvatan način i u adekvatnom mjestu isporučivati. O tome treba da odluči lokalni destinacijski menadžment koji kod nas još nije organizovan na odgovarajući način. Bilo bi dobro da je ovakva odluka donešena makar prije dvije godine, sa ostavljenim dvogodišnjim rokom za njeno sprovođenje, uključujući i uređenje trajnog mjesta za dislokaciju navedene ponude u odgovarajućem obimu i kvalitetu – ističe Ratković.

(Pobjeda)

Check Also

Ulcinj dobija turistički kompleks sa pet zvjezdica nadomak Valdanosa (video)

Ulcinj će dobiti turistički kompleks sa pet zvjezdica na brdu Mavrijan nadomak Valdanosa, čiji kapaciteti …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *