London

Bankari u Londonu i dalje primaju najbolje plate

Uprkos Bregzitu, London je i dalje najatraktivniji grad za bankarski sektor kada su u pitanju primanja radnika. Agencija za ljudske potencijale Emolument, uporedila je plate i bonuse 4,475 zaposlenih u bankarstvu koji rade u Londonu, Parizu, Frankfurtu i Milanu. Zaključak je da u britanskoj prijestonici radnici i dalje primaju najveće naknade.

Ako bi londonske banke preselile svoje radnike u druge evropske gradove, njihove plate, ali i bonusi drastično bi pali – naveli su u istraživanju.

Razlog tome svakako su i različiti principi nagrađivanja, ali i obračunu osnovica plata u navedenim gradovima. Tako, na primjer, bonusi u Parizu mogu biti maksimalno do 49 posto ukupne bankarske naknade, dok se u Frankfurtu isplaćuju najmanji bonusi, ali su zato osnovice plata puno veće.

Tako bi potpredsjednik banke u Frankfurtu dobio platu od 108.000 funti , dok bi na istoj poziciji u Parizu dobio svega 90.000 funti. S druge strane, u odnosu na ostale zemlje, daleko najgora situacija je u Milanu. U tom italijanskom gradu, najmanje bonuse i plate dobili bi svi zaposleni, osim menadžera. Naime, kada bi bonuse zaposlenih na toj poziciji uporedili s onima u Frankfurtu njihov bonus bi bio manji za 45.000 funti.

Pored zarade, stručnjaci Emolumenta istražili su i zadovoljstvo zaposlenih njihovom radnom okolinom, kao i uspijevaju li da postignu zadovoljavajuću ravnotežu između privatnog i poslovnog života. U tom segmentu je situacija nešto drugačija. Kako navodi CNBC, prema tim parametrima, Frankfurt se našao na prvom mjestu, dok se Pariz smestio na zadnjem mjestu liste.

Check Also

Pogledajte najnoviju Bloombergovu listu milijardera

Najnovija Blumbergova lista milijardera nje donijela novina kada je u pitanju prva petorka. Na prvom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.