Ilustracija

Prva naftna platforma i bušenje u Jadranu krajem 2019. godine

Seizmičko istraživanje u Jadranskom moru, završeno je prije nepunih mjesec, a prve, nezvanične, informacije, ukazuju da u našem dijelu Jadrana ima nafte i gasa. To potvrđuju i u Ministarstvu ekonomije, gdje očekuju da već krajem ove godine bude montirana prva naftna platforma u Jadranskom moru.

Bušenje Jadrana, u potrazi za “crnim zlatom”, najkasnije bi trebalo da počne za nepunih godinu.

“Kao priprema za ovo geofiziĉko istraživanje obavljene su brojne aktivnosti, uključujući izradu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za predmetno seizmičko istraživanje, na koje je Agencija za zaštitu prirode životne sredine dala odobrenje. Cilj ovih istraživanja je precizno definisanje lokacije istražne bušotine čije će bušenje, u zavisnosti od dinamike obrade 3D seizmiĉkih podataka i pripremnih aktivnosti, početi krajem 2019. ili početkom 2020. godine”, navodi se u dokumentu Ministarstva ekonomije, sa kojim je upoznata i Vlada.

Cjelokupni podaci o istraživanju našeg podmorja biće objavljeni na ljeto, nakon čega će uslijediti i pripreme za postavljanje prve naftne platforme u našem Jadranu. Važno je naglasiti da platforme neće biti vidjljive sa obale, te neće imati negativan uticaj na crnogorski turizam.

Seizmičko istraživanje Jadrana

Kompanija Shearwater je krajem prošle godine obavila 3D geofizička snimanja u crnogorskom podmorju za potrebe koncesionara Eni i Novatek. Oni su istraživali blokove nedaleko od Ulcinja.

U Baru, geofizičko istraživanje crnogorskog podmorja na blokovima 30 i 26, je obavila norveška kompanija PGS za potrebe koncesionara Energean. Ovo istraživanje je završeno sredinom prošlog mjeseca.

Dodatni prilog činjenici da Crna Gora “sjedi” na čvorištu većih naftnih resursa, dao je direktor kompanije Energean Matios Rigas, koji je objelodanio dio izvještaja nezavisnog procjenitelja o blokovima u podmorju.

“Izvještaj ukazuje na zbirne neto nerizične perspektivne resurse za eksploataciju za dva bloka, koja su dodijeljena Energeanu. Prema izvještaju nezavisnog procjenitelja „Competent Persons Report – CPR“, Crna Gora u podmorju ima 51 milijardu kubika gasa i 144 miliona kubika tečnih resursa, što je ekvivalent od 438 miliona barela nafte”, saopštio je Rigas.

Istorija istraživanja nafte i gasa u Crnoj Gori

Interesantno je naglasiti da naša država ima značajnu istorijsku podlogu u ovoj oblasti. Tako je još 1914. godine, kralj Nikola potvrdio odluku Narodne skupštine da se holandskom industrijalcu dodijeli koncesija za eksploataciju nafte u regionu Skadarskog jezera.

Nakon završetka Prvog svjetskog rata, ponovo se javilo interesovanje za istraživanje nafte, te su braća Zuber počela su sa bušenjem prve naftne bušotine u regionu Skadarskog jezera. Na dubini od 250 metara je slomljena garnitura bušilice i pokušaj otkrića je neuspješno završen. Svrdlo nikada nije stiglo do cilja.

Od 1949. do 1966. probijeno je 16 istraživačkih bušotina u kontinentalnom dijelu, a koje su bušene isključivo na osnovu geologije tla, bez bilo kakvih seizmičkih podataka.

Državna kompanija “Nafta Crne Gore”, koja je osnovana u ovu svrhu, vršila je bušenje, prenosi Standard.

Istraživanje ugljovodonika 1973. godine je na ovoj teritoriji preuzela državna kompanija Jugopetrol Kotor, u saradnji sa stranim kompanija. Oni su uglavnom angažovani na aktivnostima prerade. Jugopetrol Kotor je istražio preko 10.000 km2 seizmičkog profila na moru, 1.250 km 2D na kopnu i 400 km2 3D seizmičkih istraživanja, u saradnji sa stranim naftnim kompanija, u kontinentalnom i pomorskom dijelu Crne Gore.

Tri bušotine su izbušene na moru : 4.750 m dubine, 3.700 m dubine i 3 4.606 m dubine. Bušotina UK-1 5.309 m dubine je izbušena u neposrednoj blizini obale.

Check Also

Početak sezone smanjio broj nezaposlenih za tri odsto

U Crnoj Gori je na kraju juna bilo 46.160 nezaposlenih, tri odsto manje nego u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.