CBCG izdala dozvolu za rad faktoring društvu Faktor ONE

Savjet Centralne banke Crne Gore izdao je dozvole za rad faktoring društvu Faktor ONE.

“Ovo privredno društvo je obavljalo poslove faktoringa na dan početka primjene Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima (11.maj 2018). Shodno tome, ovaj privredni subjekat je bio u obavezi da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana početka primjene Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima, usklade svoju organizaciju, akta i poslovanje sa odredbama pomenutog zakona, po čemu su i postupili”, saopšteno je nakon sjednice CBCG.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za januar 2019. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama.

Članovi Savjeta su upoznati sa aktivnostima koje privremena uprava, odnosno stečajni upravnik preduzimaju u Atlas, odnosno IBM banci.

Na današnjoj sjednici, Savjet je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Kreditnom registru.

“Usvojenim izmjenama i dopunama obezbjeđeni su preduslovi da i banka nad kojom je otvoren stečajni postupak i postupak likvidacije izvršava obavezu izvještavanja CBCG za potrebe Kreditnog registra”, ističu u CBCG.

Savjet je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima.

“U odnosu na do sada važeću odluku, ovom odlukom propisuju se novi izvještajni obrasci za poslove razmjene usluga sa inostranstvom povezane sa izvođenjem građevinskih (investicionih) radova u zemlji i inostranstvu i kreditima koji se odnose na komercijalne transakcije i pružanje usluga (trgovinski krediti). Na ovaj način se obezbijeđuje dalje usklađivanje statistike platnog bilansa i spoljnjeg duga sa međunarodnim standardima, kao i obavezama definisanim u okviru pretpristupnih pregovora”, navode u CBCG.

Check Also

Sokovi Frudo i čips Monte uskoro iz fabrika u Tuzima

Kompanija Red komerc uskoro završava gradnju fabrike za preradu voća i povrća u Tuzima, koju …

Leave a Reply

Your email address will not be published.