Dodatni radovi na autoputu 95 miliona eura

Predsjednik CBRC-a Du Fei stiže u Podgoricu, da obiđe radove na autoputu i da se sastane sa najvišim zvaničnicima države. Jedna od tema biće dodatni radovi na autoputu, tačnije petlja Smokovac, koju će najvjerovatnije Kinezi raditi. U dodatne radove spada i napajanje autoputa električnom energijom i vodosnabdijevanje prioritetne dionice, kao i izgradnja priključnih puteva. Za potrebe napajanja Monteput će se zadužiti 31,6 miliona.

Vlada sve dodatne radove procjenjuje na 95 miliona eura.

Prema informacijama “Dana”, u vezi sa dodatnim radovima trebalo bi da se dogovore do kraja marta, odnosno da se definiše izgled petlje i pristupnih puteva, kao i cijena i rokovi. Za ovu dionicu i ugovorene radove rok j e 11. maj ove godine. Kada Vlada i CRBC sve dogovore u vezi sa petljom i eventualno još nekim dodatnim radovima, to će ići na Vladu koja treba da usvoji dokument.

Ministarstvo saobraćaja uputilo je zahtjev Ministarstvu održivog razvoja za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju prve faze petlje Smokovac na autoputu BarBoljare. Zahtjev se odnosi na građevinski dio petlje, naplatnu rampu i trafostanicu 20/0,4 KV. Petlja će se nalaziti u Podgorici, u katastarskim opštinama Rogami i Doljani.

Vlada je na sjednici 17. januara dala saglasnost Ministarstvu saobraćaja za izvođenje potrebnih radova na petlji Smokovac.

Check Also

Akcionari spremaju tužbe nakon što je država upisana kao vlasnik Solane

Zemljište Solane, skoro 15 miliona kvadrata, upisano je u katastru kao vlasništvo države Crne Gore. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.