Marković: Vjerujem da će minimalna plata biti povećana

Vlada razmišlja da smanji ili ukine stopu poreza na dobit za kompanije koje reinvestiraju svoj profit kao i da pruži određene olašice koje se tiču poreskog opterećenja rada, saopštio je premijer Duško Marković.

“Već razmišljamo o tome i veoma brzo ćemo izaći sa konretnim predlogom. Vodimo dijalog sa socijalnim partnerima i pokušavamo da dođemo do zajedničkog rješenja. Očigledno ne može biti saglasnog pristupa, ali se iskorak mora napraviti. Vjerujem da će doći i do povećanja minimalne zarade, ali i do smanjenja poreske stope opterećenja rada koje će realksirati poslodavce”, kazao je Marković na događaju koji pod nazivom Otvoreno sa premijerom organizuje Američka privredna komora u Crnoj Gori (AmCham).

Na događaju je predstavljen peti izvještaj o poslovnom ambijentu, koji se odnosi na prethodne dvije godine. Skoro polovina članica AmCham-a je ocijenila da se poslovna klima poboljšala. Ukupna ocjena na skali od jedan do deset u najnovijem izvještaju iznosi 6,29, dok je u prethodnom bila 5,57.

Marković je rekao da Vlada u ovom trenutku nema dovoljno potencijala da odgovori izazovima neformalne ekonomije.

“Ne predajemo se. Imamo nedovoljan broj inspektora, ali radimo sa onim kapacitetima koje imamo. Nije inspekcijski nadzor samo da pođete na teren sa ciljem da uhvatite u krađi nekog i da ga kaznite. Nadzor mora imati više elemenata – preventivni, edukativni i represivni”, dodao je Marković.

On je saopštio da često dobija prigovore sa terena da inspekcijski organi postupaju selektivno, te da često idu kod registrovanih preduzeća koja posluju regularno umjesto kod neregularnih.

„Inspektoru je najlakše otići tamo i pronaći neki administrativni propust i kazniti kompaniju, a ne poći uopšte kod nekoga u susjedstvu koji nije registrovan. Kontrola mora biti usmjerena i na one koji su u neformalnoj ekonomiji“, smatra Marković.

Predsjednica AmCham-a u Crnoj Gori, Katarina Bulatović, je kazala da je skoro polovina članica tokom ispitivnja ocijenila da se poslovna klima poboljšala, dok 30 odsto nije primijetila promjenu.

“Oko 71 odsto ispitanih iskazalo je nezadovoljstvo stepenom sive ekonomije, a 76 odsto dužinom trajanja sudskog postupka”, dodala je Bulatović ističući da je potrebna odlučnija borba protiv sive ekonomije.

Članice AmChama zamjerju i na problem stopa poreza i doprinosa i opšteg stanja na tržištu rada, a većina ispitanih smatra da je povećanje opšte stope PDV-a sa 19 na 21 odsto pogoršalo uslove poslovanja.

Kompanije-članice Komore se žale i na regularnost postupaka javnih nabavki nije pravičan i smatraju da bi novim zakonom trebalo pojednostaviti procedure u toj oblasti.

Check Also

Popunjenost smještajnih kapaciteta u Kotoru na 92 odsto u odnosu na 2019.

U Kotoru je do danas ostvareno oko 92 odsto turističkog prometa iz 2019. godine, kazao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *