Fri: Crnogorski bankarski sistem čekaju izazovi izmjena regulatornog okvira u procesu pristupanja EU

Bio sam u Crnoj Gori nekoliko puta, uključujuć i i kada sam bio član vlade. Ova me zemlja veoma interesuje iz različitih razloga. Jedan je, naravno, što sam Amerikanac, a ovo je sada veoma važna zemlja za Sjedinjene Države – ne samo kao NATO partner, već kao buduća članica EU.

Nekadašnji direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) i sudija, danas advokat i novi član Odbora direktora Univerzal kapital banke Luji Fri (Luis Freeh) ističe da banke i bankarski sistem u Crnoj Gori čekaju izazovi izmjena regulatornog okvira u procesu pristupanja Evropskoj uniji i da treba svi da spremno prate i dočekaju ta prilagođavanja. – Regulatorni zahtjevi za finansijske institucije i banke sada se vrlo brzo mijenjaju. Regulatori i politički lideri danas mnogo više strahuju da banke mogu biti ozbiljno ošteć ene, što pak šteti ekonomiji zemlje.

To bi čak moglo dovesti zemlju u recesiju ili depresiju. Zato globalne banke, čak i male banke kao što je naša banka, UCB, moraju da prate i posmatraju regulatorne promjene, kako bi im se potom prilagođavali. Kako Crna Gora kreć e ka pridruživanju EU, želite da prihvatite sve potrebne propise i zahtjeve. Kada dođe vrijeme za pristupanje, portfolio koji se odnosi na finansijske institucije ć e biti u skladu sa standardima EU i učiniti tranziciju mnogo lakšim procesom – ističe Fri. Sudija Fri uživa veliko poštovanje u SAD; istraživao je mafiju i borio se godinama protiv Koza Nostre; bio je prijatelj italijanskog sudije Đovanija Falkonea, zajedno su radili u borbi protiv sicilijanske mafije u Njujorku…

Danas je ovaj ugledni američki advokat član Odbora direktora Univerzal kapital banke u Podgorici i želi da pomogne jednoj brzo rastućoj banci u maloj Crnoj Gori. Osam godina bio je direktor američkog FBI za vrijeme predsjednika Bila Klintona, koji ga je imenovao i nad kojim je Fri dva puta sprovodio istragu.

Pobjeda: Kada se pretraži Vaše ime na internetu, prva stvar koja se pojavljuje je slučaj ,,Pica konekšn“ (Pizza Connection case). Čini se da je to jedan od najvažnijih slučajeva u Vašoj karijeri, a možda čak i u FBIju. Kako je sve počelo i zašto je slučaj toliko poznat?

FRI: Dakle, ,,Pica slučaj“ je počeo kao istraga FBI-ja početkom osamdesetih prošlog vijeka, kada je identifikovana velika grupa Sicilijanaca u Njujorku koji su radili sa američkim pripadnicima grupe organizovanog kriminala La Cosa Nostra, koji nijesu bili Sicilijanci po rođenju, ali su bili u Sjedinjenim Državama mnogo godina. Radilo se o veoma velikoj zavjeri. Unosili su heroin u Sjedinjene Države i prodavali ga. Ta operacija im je osamdesetih godina generisala stotine miliona dolara u gotovini, koje bi uzimali i letjeli za Švajcarsku. To su bili dani prije sofisticiranog pranja novca. Tako da su bukvalno odnosili novac u koferima u Švajcarsku da ga tamo deponuju.

Imali su grupu švajcarskih bankara koja im je pomagala. Imali su i grupu partnera sa Sicilije. Njihov posao je bio da donesu morfijumsku bazu koja je nastala u Iranu, da je unesu u Bugarsku, zatim u Italiju, gdje je prerađivana u heroin koji se onda slao za Sjedinjene Države. To je nekadašnji kanal koji više nije u upotrebi. Dvadeset godina kasnije, južnoamerički karteli preuzeli su tu trgovinu ili su je Kinezi kontrolisali sa pacifičke strane. Ali, osamdesetih godina, to je bio glavni način na koji su američki organizovani kriminal i sicilijanski organizovani kriminal zarađivali milijarde dolara, a što nije bila jedina posljedica njihovog djelovanja. Bilo je podmićivanja javnih zvaničnika, ubistava i smrtonosnih obračuna između različitih grupa. Tako je stvoreno mnogo drugih ozbiljnih kriminalnih aktivnosti u Sjedinjenim Državama, Italiji i širom svijeta.

Pobjeda: Tada ste počeli intenzivnu saradnju sa Federalnim istražnim biroom?

FRI: FBI je prišao meni. Bio sam tužilac u Njujorku, sjedištu našeg najvećeg saveznog tužilaštva. Počeo sam da sprovodim istragu i saznao da postoji jedan mladi sicilijanski sudija koji je takođe pratio neke od istih ljudi. Veoma hrabar čovjek po imenu Đovani Falkone (Giovanni Falcone), koji je i sam bio Sicilijanac. Tako sam se upoznao sa njim. Sastali smo se u Italiji i potom u Sjedinjenim Državama. To je bilo 1984-1985. godine. Shvatili smo da istražujemo iste ljude i razumjeli da ćemo ako se udružimo, imati daleko jaču grupu tužilaca. Dakle, sastavili smo ono što nazivamo radnom grupom. Sudija Falkone i ja bili smo tužioci i onda smo povezali agente FBI sa italijanskom nacionalnom policijom.

Bio je tu i jedan vrlo hrabar i talentovan mladi policajac po imenu Đani De Đenaro (Gianni De Gennaro), koji je kasnije postao šef italijanske policije, a koji je bio najvažniji i najbliži FBI saradnik u Italiji. Tako da smo dobili zaista veoma jaku kombinaciju. Imali smo grupu FBI agenata koji su bili rođeni Italijani, trojica na Siciliji. Došli su u Sjedinjene Države kao djeca, tečno govorili italijanski i sicilijanski dijalekat, te su istraživali za FBI i direktno u partnerstvu sa italijanskom policijom, išli na sastanke u SAD, sprovodili mjere fizičkog nadzora, praćenja ljudi, tehničke podrške nadzora, prisluškivali razgovore ljudi sa sudskim nalogom. Dakle, to je bio vrlo moć an tim i na kraju smo uspjeli da optužimo mnoge ljude u Sjedinjenim Državama. Glavna meta bila je osoba po imenu Gaetano Badalamenti, koji je u jednom trenutku bio glava tzv. Kupole, tijela koje je kontrolisalo cjelokupnu mafiju na Siciliji. A u Sjedinjenim Državama su visokorangirani članovi Koza Nostre radili u partnerstvu sa svojim sicilijanskim kolegama.

Pobjeda: Doveli ste čitavu istragu do sudskog procesa.

FRI: Da, iznio sam veliku istragu na suđenju u Njujorku 1986- 1987, pod nazivom ,,The Pizza Connection Case“ (slučaj: Povezana Picerija, prim. prev.), a sudija Falkone je iznio tzv. ,,Masovno suđenje“ (Maxi Trial) na Siciliji, koje je održano u zatvoru Ućardone (Ucciardone) jer im je bilo potrebno mjesto dovoljno veliko za sve te optužene. Dok je on imao nekoliko stotina optuženih, ja sam imao samo dvadeset dvije osobe kao optužene. I tokom mnogih godina saradnje, postali smo dobri prijatelji, ne samo kolege.

Pobjeda: Bil Klinton Vas je imenovao za direktora FBI, hvalio Vas je kada je to uradio. Poslije je rekao da je to bila njegova najveć a greška, A Vi ste kasnije izjavili da su Vam te njegove riječi zapravo bile potvrda časti. Možete li to da objasnite?

FRI: Pa, ne mogu objasniti zašto je to rekao. Ono što mogu da objasnim je da me, kada me je imenovao za direktora FBI, nije poznavao. Bio sam sudija. Imenovao me je prvi predsjednik Buš, koga je on pobijedio na izborima. A kada me je intervjuisao za posao, ni ja njega nijesam poznavao.

Bio sam iskren prema njemu, rekao sam: ,,… Znate, gospodine Predsjedniče, moram Vam reći, nijesam glasao za Vas.“ On se nasmijao. Rekao je: ,,Nijesam ni mislio da ste glasali za mene, ali svejedno bih volio da prihvatite posao“. Dakle, desilo se nakon što sam postao direktor FBI-ja, da sam morao da pokrenem krivični postupak protiv Predsjednika, za koji sam siguran da sada zvuči poznato svima.

On je bio predmet krivične istrage koju sam ja vodio i mislim da je on loše reagovao na to, umjesto da to vidi kao da ja radim svoj posao. Nije bilo lično protiv njega. Ali, mislim da je to vidio kao lični napad ili nelojalnost, tako da je do kraja mog mandata bio veoma nezadovoljan sa mnom. On je dao tu izjavu. Rekao je da je to najgora odluka koju je ikada donio. Ali bio sam jednako srećan što je to izjavio, kao da je rekao da je to najbolja odluka koju je ikada donio.

Pobjeda: Smatrate li da je moguće za bilo koju banku da se zaštiti od moguć ih lažnih optužbi?

FRI:Najvažniji vid zaštite je da budete sigurni da svoje poslovanje vodite pošteno, transparentno, da identifikujete i upravljate svim rizicima. I da raspolažete činjenicama da odgovorite na lažnu tvrdnju ili lažnu optužbu – bez obzira da li dolazi iz medija, od nezadovoljnog klijenta ili konkurenta. Ovdje činjenice govore same za sebe. Problem sa ljudima koji se bave lažnim optužbama je da ne raspolažu nikakvim činjenicama. Jer čim provjerite činjenice, postaje jasno da su navodi netačni. Ako je neko klevetao pojedinca ili kompaniju i priroda lažne tvrdnje je nepromišljena, može biti tužen i možda ć e morati da plati mnogo novca za naknadu štete.

Pobjeda: O kolikim iznosima pričamo?

FRI: Imali smo nedavne slučajeve klevete i nanošenja poslovne štete u Sjedinjenim Državama gdje je optuženi morao da plati bukvalno stotine miliona dolara. Ljudi treba da budu veoma oprezni kad su lažne tvrdnje u pitanju, i u odgovarajuć im okolnostima, morate razmotriti i preduzimanje pravnih radnji protiv osobe ili kompanije, bilo da se radi o novinama ili konkurentima koji iznose lažne tvrdnje ili lažne navode. Vi ih vodite pred sud, gdje moraju da dostave činjenice koje potkrepljuju njihovu tvrdnju, i ako je tvrdnja koju su iznijeli bila nepromišljena i namjerna, onda barem u Sjedinjenim Državama i mnogim drugim zemljama, kao što je Velika Britanija, moraju da plate odštetu, jer lažne tvrdnje protiv ljudi i banaka štete. Ako neko to radi namjerno i na nepromišljen, maliciozan način, oni bi se morali suočiti sa posljedicama.

PobjedaVjerovatno ste provjerili propise Crne Gore u pogledu finansijskih institucija i banaka, mislite li da je u skladu sa međunarodnim standardima?

FRI: Da, moje razumijevanje je da jeste usklađena. Moram ga malo više proučiti, ali moj prvi pregled ukazuje da je bankarski sistem ovdje, koji nadzire Centralna banka, ispunjava standarde Evropske unije, Svjetske banke, SWIFT-a, FATF-a, OECD-a i drugih međunarodnih standarda regulacija.

Check Also

Predlog rebalansa budžeta pokazao da Vlada nije spremna na radikalne rezove

Predlog rebalansa budžeta je pokazao da Vlada nije spremna na radikalne rezove i da teret …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *