Žena se u poslu može osloniti samo na sebe

U Crnoj Gori se još favorizuju muškarci u poslovnoj i privatnoj sferi, iako sve više žena preuzima liderske pozicije, saopštila je Pobjedi predsjednica Udruženja preduzetnica Crne Gore Edita Dautović. Upozorila je da su žene rijetko vlasnice imovine i samim tim teže dolaze do kreditne podrške za otpočinjanje i razvoj biznisa.

Navela je da kompanije zapošljavaju sve više žena na rukovodećim funkcijama i da se svijest Crnogoraca polako mijenja.

Put

– Ali će kod nas žena preći teži put u odnosu na kolegu i na svojim leđima nosiće ne samo teret poslovanja, već i obaveze koje se odnose na porodicu i dom. Za sada, stanje je takvo da se žene mogu osloniti samo na sebe, naglasila je Dautović. Prema njenim riječima, žene su vlasnice imovine u samo malom broju slučajeva, zbog tradicionalnog stava o tome da samo muškarac nasljeđuje i posjeduje imovinu.

– Samim tim žene teže dolaze do kreditne podrške. Potrebna je promjena tradicionalnog pristupa imovini i vlasništvu nad njom, istakla je Dautović i dodala da treba poraditi i na akcionom planu Strategije razvoja ženskog preduzetništva od 2015. do 2020. godine, kroz konkretnu podršku.

– Potrebno je uskladiti institucije i napraviti sinergiju između njih, kako bi imali lakši pristup informacijama, i umrežiti različite aktere ženskog preduzetništvam, poručila je Dautović, koja smatra da tržište treba da prihvati različitosti i da pruži šansu jednakih mogućnosti za sve.

– To se može postići prihvatanjem obrazaca i ženskog modela u poslovnoj sferi. Potrebno je slušati glas preduzetnica i raditi na olakšavanju obavljanja poslovnih poduhvata žena i raditi na smanjenju barijera sa kojima se susreću preduzetnice, rekla je Dautović, navodeći da Vlada, organi uprave i lokalne samouprave, kao i drugi donosioci politika u značajnoj mjeri podržavaju preduzetnice.

– Ali, sve to može bolje, poručila je Dautović.

Okruženje

Ocijenila je da se poslovno okruženje, u kome preduzetništvo danas funkcioniše, značajno razlikuje od onog u prošlosti.

– Preduzetništvo reafirmaciju doživljava u zemljama koje se vraćaju otvorenoj tržišnoj privredi, to je slučaj i sa Crnom Gorom. Ono je nada za hiljade muškaraca i žena koji su bez posla i žele da pokrenu sopstveni biznis i tako riješe problem egzistencije svoje porodice i daju doprinos bržoj promjeni privredne strukture i definitivnom napuštanju zaostalosti i siromaštva, kazala je Dautović, navodeći da se Crna Gora danas brzo razvija i važi za atraktivnu turističku destinaciju u koju stranci rado dolaze, a lokalno stanovništvo sve više ulaže u svoj razvoj i emancipaciju, a time i razvoj ženskog preduzetništva.

– Naše udruženje osnovalo je deset uspješnih preduzetnica 3. marta 2009. godine kroz projekat ,,Zapadni Balka”n i uz podršku Zanatsko preduzetničke komore Crne Gore. Udruženje nastoji da ohrabri žene da pronađu ličnu motivaciju i da se uključe u preduzetničke aktivnosti, izjavila je Dautović i navela da su aktivne na međunarodnim konferencijama, sajmovima, seminarima i obukama u cilju jačanja preduzetničke aktivnosti žena u našoj zemlji, kao i da Udruženje pruža ženama konsultantske usluge, ekonomsku i pravnu podršku. Prema njenim riječima, maksimalno su iskorišćena sredstva iz projekta “Zapadni Balkan” i članice su slate u inostranstvo na određena usavršavanja.

-Postigli smo i određene dogovore sa institucijama i nevladinim organizacijama. Zadovoljni smo rezultatima, ali uvijek nastojimo da to bude još bolje, rekla je Dautović.

Check Also

BIZIT 2023: Znanje vrijedi, neznanje košta

Na jubilarnoj desetoj BIZIT konferenciji koja će se 8. i 9. novembra 2023. održati u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.