Atlas Grupa: Prekinuta rasprava u Upravnom sudu, CBCG krije izvještaj o IBM banci

Upravni sud je juče prekinuo raspravu po tužbi akcionara Invest Banke Montenegro AD Podgorica, kojom je tražen poništaj rješenja Centralne banke Crne Gore o uvođenju prinudne uprave u IBM banci. Rasprava je prekinuta zato što je traženo izuzeće svih članova vijeća, tvrdi u izjavi dostavljenoj medijima Milovan Milošević, advokat akcionara IBM banke.

“Razlog je taj što je Vijeće odbilo da naloži tuženoj CBCG da dostavi izvještaj o kontroli, na osnovu kojeg je doneseno rješenje o uvođenju privremene uprave, kao i da se sasluša glavni kontrolor i privremeni upravnik IBM banke Milan Remiković. Rješenje o uvođenju prinudne uprave doneseno je isključivo na osnovu izvještaja o kontroli Centralne banke, po se o zakonitosti tog rješenja ne može raspravljati bez uvida u izvještaj o kontroli, koji nije dostavljen akcionarima banke, kao strankama u postupku. To je i punomoćnica CBCG posredno priznala, navodeći da smatra da CBCG nije kriva što akcionari – tužioci u postupku, nemaju izvještaj. Prethodno je odbila da im dostavi taj isti izvještaj”, rekao je Milošević.

Prema njegovim riječima osvrćući se na navode punomoćnika akcionara da je koeficijent solventnosti od 4,63 odsto bio samo 0,37 odsto ispod zakonske granice od pet odsto, što predstavlja eventualno nedostajućih 140.000 eura u ukupnoj aktivi Banke koja iznosi oko 50 miliona eura, bivši privremeni upravnik Milan Remiković je naveo da privremena uprava nije uvedena samo zbog pada koeficijenta solventnosti, već i zbog navodnog velikog procenta nekvalitetnih kredita, kao i zato što je Banka u svojim knjigama isklazivala vrijednost akcija Atlas banke po nerealno visokoj vrijednosti.

“Kako se u rješenju o uvođenju privremene uprave jasno kao razlog navodi pad koeficijenta solventnosti ispod pet odsto, ali ne i procjena vrijednosti akcija Atlas banke, smatrali smo da je cjelishodno saslušati g. Remikovića. Isto tako, bilo je nužno pribaviti izvještaj o kontroli,
kako bi i sud mogao da provjeri navode sadržane u rješenju kojim je uvedena privremena uprava. Nije jasno na koji način bi Sud uopšte i mogao ispitivati navode akcionara i posebno uticaj ponuđenog obezbjeđenja za preko šest miliona eura kredita na aktivu Banke, ukoliko nema uvid u cjelovit izvještaj o kontroli i ukoliko ne sasluša glavnog kontrolora i bivšeg privremenog upravnika Banke”, dodao je on.

Milošević naglašava da akcionari IBM banke sumnjaju da iza skrivanja izvještaja o kontroli od strane Centralne Banke stoji u njemu sadržana netačnost podataka i činjeničnih utvrđenja, što za posljedicu ima i nezakonitost rješenja kojim je uvedena privremena uprava.

“Uloga suda je da spriječi ovakvu samovolju jednog organa i da ispita osnovanost navoda tužbe akcionara Banke. To je sud propustio da uradi, usled čega je izražena sumnja u nepristrasnost suda i traženo izuzeće postupajućih članova vijeća”, zaključio je on.

Check Also

Bitcoin pada kako nemiri u Kini nastavljaju da drmaju tržišta

Kriptovalute su oslabile u ponedjeljak usred zabrinutosti investitora na svjetskim tržištima, izazvanih protestima u Kini …

Leave a Reply

Your email address will not be published.