Vlada uzima kasarnu „Morača”

Glavni grad do 5. aprila mora predati Vladi vlasništvo nad 50 hiljada kvadrata zemljišta na prostoru kasarne “Morača”, kako bi ta lokacija poslužila kao zalog za kredit potreban za gradnju uređaja za prerađivanje otpadnih voda. Do tada mora biti usvojen i urbanistički plan.

To je navedeno u informaciji o izmjeni ugovora o kreditu za gradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda iz gradske kanalizacije, koju je juče usvojila Vlada. Prvi ugovor zaključen je 22. septembra 2017. godine i njime je predloženo da Glavni grad ustupa Vladi 50 hiljada kvadrata u kasarni Morača kao namirenje dijela obaveze prema Vladi za zaključenje ovog kredita. Do sada nije bilo poznato da Glavni grad to zemljište ustupa Vladi zbog ovog projekta.

U informaciji se navodi da Glavni grad kasni sa donošenjem odluke da ovu lokaciju preda Vladi, zbog čega Vlada traži da se ta procedura završi za 60 dana od roka 5. februara, kada je potpisan ugovor sa njemačkim konslultantom. Naveden je i odgovor glavnog grada da kasne jer je prethodno potrebno donijeti urbanistički plan za tu lokaciju.

Prvim urbanističkim planom sa početka prošle godine bilo je predviđeno “stanovanje veće gustine” odnosno izgradnja velikog broja gusto nabijenih stambenih zgrada. To je izazvalo proteste građana i stručne javnosti. Kasnije je najavljen plan u kojem bi bila samo zgrada opere. Iz informacije nije jasno ko sada treba da donese plan – Glavni grad ili Ministarstvo.

Izvor: Vijesti

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 12. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *