Atlas Grupa: Akcionari nude sveobuhvatno rješenje za Atlas banku

Kompanije u vlasništvu Duška Kneževića, koje su većinski akcionari  Atlas banke, obratili su se pismom predsjedniku Vlade Crne Gore Dušku Markoviću, ministru finansija Darku  Radunoviću, guverneru CBCG Radoju Žugiću i privremenoj upravnici Atlas Banke Tanji Terić u kojem
predlažu sveobuhvatno rješenje za nastavak redovnog poslovanja Atlas banke, polazeći, kako su kazali, prije svega od  interesa velikog broja deponenata i klijenata, te potrebe očuvanja banke.

Akcionari su spremni da Centralnoj banci u najkraćem roku, nakon  održavanja inicijalnog sastanka
timova, dostave detaljan Stabilizacioni i sanacioni program, te da  otpočnu razgovore sa predstavnicima
CBCG i Vlade.

“Nemamo ništa protiv konstatacije da je banci potrebna određena  dokapitalizacija, što smo u poslednjih godinu i po dva puta uradili u  ukupnom iznosu od 10 miliona eura. Ali nijesmo mogli da se uvjerimo iz  Izvještaja privremene uprave, kao i iz informacija koje su nam dostupne, u kojoj je to mjeri  potrebno i da li je opravdano, a posebno u smislu broja akcija i njihove pojedinačne vrijednosti“, piše u pismu Atlas Grupe.

Akcionari navode da im je uskraćeno zakonom zagarantovano pravo na  informisanost o radu privremene uprave, kao i uvid u poslovanje banke, te da su na taj način uskraćeni i
za mogućnost reagovanja, osporavanja ili saglasnosti sa pojedinim aktivnostima privremene uprave.

Oni smatraju da je „interventni“ način uvođenja privremene uprave  uveliko naškodio poslovanju i imidžu banke, te prouzrokovao gubitke.  Zato sumnjaju da je to namjerno upravo urađeno sa namjerom da se naruši  imidž banke, te da u tom smislu sama dokapitalizacija neće biti dovoljna  za oporavak banke, već je potrebno primijeniti sveobuhvatno rješenje za  nastavak poslovanja.

“Izvještaj privremene uprave koji je poslužio kao osnov za traženu  dokapitalizaciju od 22 miliona eura je nekonzistentan. Ponuđeni model dokapitalizacije bez  jasnih analiza, na bazi stanja koje je nepopravljivo pogoršano načinom uvođenja  privremene uprave i njenim djelovanjem, nema nikakvu utemeljenu osnovu, te mora biti jasnije i  kvalitetnije obrazložen, ispitan kroz modele i ukomponovan u smislu modela prevazilaženja trenutnog  stanja koje podrazumeva ne samo dokapitalizaciju, već jasnu strategiju rješavanja drugih problema”,  ističe se u pismu.

“Kao akcionari Atlas Banke predlažemo program sanacije koji predviđa  dodatno obezbjeđivanje
potraživanja banke imovinom Atlas Grupe u okvirnoj vrijednosti od 25  miliona eura. Ovo više nego
dovoljan iznos obezbjeđenja koji bi veoma brzo doveo do povećanja  kapitalne adekvatnosti i solventnosti za najmanje 10 miliona eura u Atlas banci. Nakon toga smo  spremni na dodatnu dokapitalizaciju u iznosu koji bi bio naknadno  definisan kroz detaljne analize, što bi dovelo do daljeg rasta  kalkulativnog iznosa kapitala na preko 10% posmatrano kroz koeficijent  solventnosti, a sa profitom koji bi bio ostvaren u narednih 12 meseci i  više”, stoji u pismu.

Dodaje se da bi istovremeno bili sniženi troškovi poslovanja za najmanje  25%, a u slučaju da Vlada i Ministarstvo finansija prihvate sporazumno  poravnanje za Meljine, krediti Atlas I IBM banke prema ovoj bolnici bi  mogli da budu preuzeti od strane Države Crne Gore. U tom smislu  adekvatnost kapitala banke bila izmijenjena u pozitivnom smjeru za  značajan iznos. Takođe, sredstva od poravnanja za Meljine bi mogla da  budu usmjerena na dalju dokapitaliazciju banke.

“Predlažemo da obje strane u najboljoj namjeri uspostave kontakt u  smislu rješavanja gorućih problema, a u zajedničkom cilju ozdravljenja banke, te očuvanja interesa  deponenata i klijenata, a posebno i poreskih obveznika. Predlažemo da se privremeno obustavi Odluka o  emisiji akcija ili njena primjena, te da se u cilju pronalaženja adekvatnog rješenja održi sastanak  pravno-finansijskih timova obje strane, uz prisustvo predstavnika Ministarstva finansija, kao zainteresovane strane  sa aspekata budućih mogućih budžetskih rashoda”, stoji u pismu.

“U slučaju nerješavanja problema na održiv način za banku, akcionari će  zatražiti naknadu štete od
strane Centralne banke i Države Crne Gore, a to će vjerovatno učiniti i  najveći deponenti banke. Predlažemo da Centralna banka, polazeći od prije svega interesa  deponenata i povjerilaca banke, te
potom i od interesa održanja cjelokupnog bankarskog i finansijskog  sistema Crne Gore, prihvati predlog akcionara banke. U slučaju neoglašavanja u razumnom roku, kao i u  slučaju da se naš predlog ne prihvati, bićemo prinuđeni da na bazi činjenica koje smo iznijeli  proširimo aktivnosti našeg pravnog  ima, koje će uključivati, dalje parnice i međunarodne tužbe”, zaključuje se u
pismu koje potpisuje advokat Milovan Milošević, punomoćnik akcionara banke.

Akcionari imaju saznanje da je jedna domaća banka želi da dokapitulizuje  Atlas banku

“Ukoliko se krene u tom pravcu iskoristićemo sva raspoloživa pravna sredstva protiv takve  transakcije, CBCG, banke i drugih očigledno uključenih lica. Navodno se radi o banci koja ima interes da kroz takozvano “peglanje  bilansa” riješi svoje probleme oko vrednovanja akcija i kredita koje ima u svojim bilansima, uz  dopuštenje CBCG. Pozivamo predstavnike CBCG da se javno izjasne o tome o kojoj banci se radi i o  tome kakve ona bilansne probleme ima, te kakav uticaj eventulana dokapitalizacija Atlas banke  može imati na rešavanje problema te banke. Takođe ih pozivamo da se izjasne da li postoji nalaz CBCG  kojim se osporava stanje u bilansima te banke na isti način kao što je to slučaj u slučaju naše dvije banke  ili je tu napravljen izuzetak. Polako se slažu određene kockice vezano za stvarne razloge privremene uprave u  Atlas banci i stečaja u IBM banci, kao i motiva g. Žugića za otvaranje tog procesa”, saopšteno je iz Atlas  Grupe.

Check Also

Skinuta oznaka tajnosti sa hedžing aranžmana za kredit za dionicu Smokovac-Mateševo

Akciji za socijalnu pravdu (ASP) saopštila je danas da je ministar finansija i socijalnog staranja …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *