Građani se najčešće žale na račune za struju i vodu, pokvarene telefone, lažne cijene…

Centru za zaštitu potrošača CEZAP godišnje se obrati oko 2.500 potrašača, koji se najviše žale zbog visokih računa za struju i vodu, njihovog nezakonitog isključivanja, pokvarenih telefona i drugih uređaja koji su pod garancijom, kaže za CdM pravna savjetnica CEZAP-a Jasna Božović.

Građani se često žale i na loš kvalitet usluga kablovskih operatera i nemogućnost raskida ugovora sa njima, na visoke račune za vodu, koja se obračunava preko zajedničkih brojila, te kršenja prava potrošača kod ugovora zaključenih na daljinu, odnosno prilikom online trgovine…

“Takođe, često se potrošači žale i na prevarne cijene, kada je na policama istaknuta jedna cijena proizvoda, a na kasi se vrši obračun po drugoj, većoj cijeni, potom na kvalitet i bezbjednost hrane i drugo”, nabraja Božović.

Kako ističe, CEZAP je obično prva adresa za obraćanje građana u vezi sa kršenjem njihovih potrošackih prava.

“U prosjeku na godišnjem nivou u našem informativno-konsultativnom centru obavimo konsultacije sa oko 2.500 potrošača, koji upućuju prigovore i žalbe povodom nezakonitih postupanja trgovaca i kršenja Zakona o zaštiti potrošača, kao i brojnih sektorskih zakona i podzakonskih akata, koji uređuju ovu oblast”, navodi pravna savjetnica te organizacije.

Trgovci često krše naša prava, a da toga nismo ni svjesni

Ona ocjenjuje da, uprkos brojnim akcijama koje su sproveli u cilju poboljšanja položaja potrošača i podizanja svijesti o značaju zaštite njihovih prava, građani nisu dovoljno informisani o tome.

“To je društveni segment kojem treba dati veliki značaj, jer smo svi mi potrošači i često smo izloženi kršenjima naših prava od strane trgovaca, a da toga nismo ni svjesni, uslijed nedostatka znanja o pravima koja imamo”, dodaje Božović.

Objašnjava da je osnovno pravo zagarantovano zakonom u slučaju kršenja prava potrošača – pravo na prigovor, koji se podnosi u pisanoj formi trgovcu, a on je dužan da na njega odgovori u roku od osam dana od dana prijema.

“Ukoliko trgovac ne odgovori ili odbije prigovor, može se zatražiti vršenje inspekcijskog nadzora preko Uprave za inspekcijske poslove”, kaže pravna savjetnica Centra za zaštitu potrošača.

Najviše se žale Podgoričani

Toj organizaciji najviše žalbi stiže od potrošača sa teritorije glavnog grada.

“Kontaktiraju nas potrošači iz svih crnogorskih opština, ali broj prigovora je najveći u Podgorici. Iako je naše sjedište u glavnom gradu i, zbog ograničenih kapaciteta NVO sektora, nismo u mogućnosti da otvorimo kancelarije u drugim opštinama, naša vrata su otvorena za konsultacije za potrošače iz svih opština”, ističe Božović.

Prema njenim riječima, žalbe potrošača se često odnose na pitanja u vezi sa garancijom proizvoda.

“Trgovci obično daju garantni rok kraći od onog koji je zakonom regulisan i iznosi dvije godine, što je nezakonito. Neki i naplaćuju garanciju, što je takođe nezakonito. Po Zakonu o zaštiti potrošača, trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru u roku od dvije godine od dana kupovine proizvoda, a ako se nesaobraznost javi u prvih šest mjeseci od kupovine proizvoda pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u momentu predaje robe kupcu. Ako se nesaobraznost robe javi u roku od tri mjeseca od dana kupovine proizvoda potrošač po svom izboru može da zahtijeva opravku, zamjenu proizvoda ili raskid ugovora uz povraćaj plaćenog iznosa”, objašnjava Božović.

Izmjene zakona donose brojne novine i poboljšaće položaj potrošača

Pravna savjetnica CEZAP-a kaže da je bitno napomenuti i to da je u toku postupak usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, koji nam donosi brojne novine i konkretno će poboljšati položaj potrošača.

“Tim izmjenama, između ostalog, predviđeno je da se nastavak distribucije javnih usluga (najčešće električne energije i vode) ne može uslovljavati plaćanjem dugova starijih od dvije godine”, naglašava Božović.

Ona ukazuje i na to da se izmjenama uvodi mogućnost nezavisnog vještačenja u toku inspekcijskog nadzora, što do sada nije bilo moguće.

“Na primjer, u praksi se često dešava da se kupci žale na neispravnost telefonskih uređaja, a ovlašćeni servis obično donosi odluke kojima se prigovori potrošača odbijaju jer je u pitanju fizičko oštećenje proizvoda (telefon skvašen, nagnječen i slično). Izmjenama zakona će biti uvedena mogućnost da potrošači traže nezavisno vještačenje uzroka kvara mobilnog telefona. Izmjenama i dopunama zakona stavljen je i akcenat na vansudsko rješavanje potrošačkih sporova u skladu sa direktivama EU”, navodi Božović.

Šta potrošač da čini kad misli da su mu prava prekršena?

Ukoliko potrašač smatra da je njegovo potrošačko pravo prekršeno može se obratiti CEZAP-u, a od te organizacije će dobiti konkretni savjet šta dalje da preduzme i kome da se obrati.

“Često pomažemo u pisanju prigovora trgovcima, kao i u pisanju žalbi nadležnim nadzornim organima. CEZAP se već 20 godina intenzivno bavi svim vidovima zaštite potrošača u Crnoj Gori, na više načina. Prvenstveno davanjem inicijativa za unapređenje zakonske regulative za zaštitu potrošača u Crnoj Gori, potom edukacijom, informisanjem, savjetovanjem potrošača u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava. CEZAP sarađuje sa nevladinim organizacijama, kao i sa nadležnim ministarstvima i drugim institucijama koje se bave zaštitom prava potrošača, poput Uprave za inspekcijske poslove, Agencije za elektronske komunikacije, Regulatorne agencije za energetiku, te drugim organima, a sve u cilju kvalitetne i efikasne zašite prava potrošača”, zaključuje Božović.

(CdM)

Check Also

Crnoj Gori dodijeljena oznaka za sigurna putovanja “Safe Travels”

Oznaka “Safe Travels” dodijeljena je za 29 privrednih subjekata, uglavnom hotela, nekoliko turističkih agencija, kao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *